saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de recerca i innovació


Resultats

Evolució de la producció científica indexada en bases de dades internacionals (Web of Science)

L’activitat d’RDI ha incrementat notablement la producció científica, la visibilitat i les tesis defensades, la qual cosa ha afavorit la generació i la transferència de coneixement.

Producció científica de la URV. Any 2015

Producció científica segons departament. Any 2015

Highly Cited Paper segons departament i àrea ESI (Essential Science Indicators). Període 2005-15

Qualitat i excel·lència de la producció científica: 106 articles han rebut la consideració de Highly Cited Papers durant el període 2005-15 perquè es troben entre l’1% dels documents més citats.

Àrees d'investigació de la producció científica indexada al Web of Science. Any 2015 (*)

La producció científica indexada al Web of Science durant el 2015 s’inscriu en 119 àrees d’investigació. Un nombre elevat d’articles s’inclouen en les àrees de química i enginyeria, i les de l’àmbit de ciències de la vida i biomedicina.

Copublicacions de la URV amb altres països segons Web of Science. Any 2015

Dels 970 documents publicats en revistes indexades al Web of Science, el 47% (461) són el resultat de col·laboracions amb institucions internacionals, sobretot europees i americanes.

Evolució de la producció científica de la Catalunya Sud indexada al Web of Science

El 40% de la producció científica indexada generada per la URV l’any 2015 (388 articles) es fa conjuntament amb els agents del coneixement i la innovació de la Catalunya Sud (instituts de recerca, centres tecnològics i hospitals universitaris).

Producció científica de la Catalunya Sud indexada al Web of Science. Any 2015

Evolució de les tesis defensades

Sol·licitud de patents i empreses creades a l'entorn de la URV. Període 2011-15

Activitats del Centre Internacional de Congressos Catalunya Sud. Període 2013-15

Activitats de divulgació de la ciència (ComCiència). Any 2015

Activitats de divulgació del coneixement científic a secundària. Any 2015