saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de recerca i innovació


Posicionament

Producció i productivitat científica. Posicionament de la URV a l'Estat i Catalunya respecte al sistema universitari. Any 2014

Les publicacions científiques de la URV destaquen per la qualitat i visibilitat externa.

Visibilitat de la URV a les àrees de l'ESI (Essential Science Indicators). Posicionament segons citacions per article. Període 2004-14

Recursos econòmics captats per RDI (inclou estructures internes i ens vinculats) a les universitats públiques catalanes. Any 2014 (Font: UNEIX)

Mapa de les universitats del món segons producció científica i impacte. Període 2008-12

La URV s’ha situat en una bona posició internacional tant en producció com en impacte de la recerca, derivat de l’alta competitivitat del personal.

La URV als rànquings mundials d'universitats