saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe d'innovació i recerca 2015


Finançament

Recursos econòmics captats pel personal de la Universitat per a RDI (Inclou estructures internes i ens vinculats)

Origen dels recursos per a RDI (estructures internes). Any 2015

Participació de la URV en projectes internacionals (estructures internes)

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi). Projectes per import facturat. Any 2015

El 87% dels projectes, de menys de 20.000€, representen el 41% de la facturació mentre que el 13% dels projectes, de més de 20.000 €, representen el 59% de la facturació.

Balanç econòmic del CTTi (*). Any 2015

Perfil dels investigadors del CTTi. Any 2015