saltar al contingut principal
Cercar
URV

Planificació


La URV estructura el seu sistema de planificació al voltant dels plans estratègics, per una banda, i de la planificació operativa, per l’altra.

L’any 1998 es va elaborar el Pla Estratègic de la URV, que ha estat el marc general de referència per elaborar posteriorment els plans estratègics de les unitats (centres i departaments) i els plans estratègics sectorials. Quant als primers, se’n va elaborar un per unitat (un total, doncs, de trenta) i es van presentar durant l’octubre de 1999.

En referència als plans estratègics sectorials, s'ha elaborat el Pla Estratègic de Recerca (2001), el Pla Estratègic de Docència (2003), el Pla Estratègic de la Tercera Missió (2009) i el Pla Estratègic d'Internacionalització (2009).

La planificació estratègica operativa s’ha concretat en el desenvolupament dels contractes programa  amb centres, departaments, centres de recerca i grups de recerca reconeguts.

Plans Estratègics