saltar al contingut principal
Cercar
URV

Objectius


La URV té com a objectiu aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de la comunitat universitària i de la gestió. La concreció d'aquest objectiu general es pot resumir en quatre punts: 

  • Demanda educativa satisfeta, mantenint una oferta d'ensenyaments ajustada a les necessitats i expectatives de la societat.
  • Qualitat docent reconeguda, procurant que aquesta qualitat sigui també acreditada i reconeguda per tercers en una perspectiva d'homologació europea.
  • Qualitat científica contrastada, assolint uns excel·lents nivells de qualitat i de productivitat científica (R+D+I).
  • Organització eficaç i eficient, orientant continuadament la direcció i la gestió de la Universitat als objectius de docència i recerca.