saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avaluació i millora


La Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat el seu sistema de qualitat i ha introduït instruments i procediments de gestió de la qualitat a pràcticament totes les àrees d’activitat. Des del 1996, la URV participa en el Plan Nacional de Calidad de las Universidades, que a Catalunya gestiona l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Mitjançant aquest pla s’ha avaluat la qualitat de pràcticament tots els nostres ensenyaments, i d’alguns processos i serveis, utilitzant una metodologia que combina la visió interna (autoavaluació) i la visió externa.

En l’àmbit del doctorat, la URV va posar en marxa l’any 2001 el seu model de doctorat de qualitat, i en l’àmbit de la formació continuada, el mateix any va definir el model de funcionament i posteriorment va elaborar el Pla d'Acció de la Formació Permanent.

D’altra banda, el 1999 es va elaborar el Pla Estratègic de Recerca, i a continuació es va posar en marxa el sistema d'avaluació de l'activitat de recerca. Quant a plans de millora, l’any 1999 va aprovar la Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació. A més, des de l’any 2000 la Universitat disposa de contractes programa amb la Generalitat de Catalunya per a la millora de la qualitat de la URV.

Documents d’interès