saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat


La URV té la missió de posar el coneixement al servei de la societat. Aquesta missió es desenvolupa en quatre grans eixos:

  • Generar el màxim valor afegit a les capacitats de les persones al llarg de la seva vida. 
  • Contribuir significativament a l’avenç del coneixement i la seva transferència a la societat.
  • Impulsar la transformació i el progrés socioeconòmic del territori i la societat.
  • Esdevenir una organització flexible i versàtil, orientada a la innovació i al servei dels usuaris.

El primer pas en el camí a la qualitat desitjada és establir clarament el punt de partida de la institució i la situació a què es vol arribar. Per això, un cop definida la missió, la URV va definir la seva visió de futur i els seus objectius, que estan recollits en la seva política de qualitat. A continuació, i d’acord amb aquesta definició, s’han portat a terme les actuacions i s’han implantat els mecanismes de seguiment de la qualitat que han de permetre assolir els objectius marcats. Trobareu les darreres actuacions desenvolupades a la Memòria de la qualitat a la URV 2006-2010.