saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Les persones que fan la URV 2015


PDI

Evolució de la plantilla de personal docent i investigador en EJC

La URV té vinculats 5 investigadors ICREA.

Situació de la plantilla de PDI, en EJC, segons categoria. Any 2015

 

Retribucions mitjanes del PDI

Evolució del personal investigador en formació (PIF) segons finançament i del total d'estudiants de doctorat 

Estructura de la plantilla de PDI, en EJC, per edat i sexe. Any 2015

Distribució de PDI, en EJC, per àmbit de coneixement

Evolució del nombre d'investigadors actius (*)

Nombre de personal docent investigador amb trams vius

Càrrecs acadèmics 

Distribució de la plantilla PDI, segons campus. Any2015

Estructura PAS-PDI a la URV