saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Les persones que fan la URV 2015


PAS

Evolució de la plantilla de personal d'administració i serveis, en EJC

Situació de la plantilla PAS, en EJC, segons categoria. Any 2015

Retribucions mitjanes del PAS

Estructura de la plantilla de PAS, en EJC, per edat i sexe. Any 2015

Distribució de la plantilla PAS, segons campus. Any 2015