saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Formació URV 2015


Grau

Indicadors d'oferta. Curs 2015-16

Evolució de la demanda en 1a opció (centres integrats i adscrits)

Al curs 2015-16, 3.356 persones volen començar estudis de grau de la URV, un 3% més que al curs anterior

Ràtio demanda 1a opció i nou accés a 1r curs/oferta. Curs 2015-16

Estudiants de nou accés. Curs 2015-16

3.109 persones han iniciat els estudis de grau a la URV, la majoria després de fer les PAU (57%) i cicles formatius de grau superior (21%)

Evolució dels estudiants de nou accés

Principals IES de procedència dels estudiants de nou accés via PAU. Curs 2015-16

Els 1.782 nous estudiants que accedeixen a través de les PAU han fet els estudis de batxillerat en 458 instituts d’educació secundària de tot l’Estat. De la seva banda, els centres de la demarcació de Tarragona aporten el 66% del total d’estudiants de nou accés a través de les PAU

Estudiants segons branca de coneixement i gènere. Curs 2015-16. Curs 2013-14

Més d'11.500 alumnes estudien graus a la URV, prefe- rentment de l'àmbit de ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, i enginyeria i arquitectura

La majoria d’estudiants són dones (59%) i predominen en els estudis de ciències socials i jurídiques i ciències de la salut, mentre que els homes sobresurten en els ensenyaments tècnics

Al curs 2015-16, 635 estudiants fan pràctiques externes curriculars en empreses i institucions -tant de caràcter públic com privat- i de tots els àmbits del coneixemen

Evolució dels estudiants matriculats 

Al curs 2014-15, 3.668 estudiants (32% sobre el total) han obtingut una beca de règim general del Ministeri

Promig d'hores impartides per estudiant en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC). Curs 2013-14 

Estudiants de nou accés de les comarques de Tarragona aprovats de les PAU i matriculats d'estudis de la URV (%). Curs 2015-16 

Evolució de la matrícula dels estudiants de grau de les comarques de Tarragona en el sistema universitari català (SUC) 

Origen dels estudiants matriculats. Curs 2015-16

Rendiment acadèmic. Curs 2015-16

Al curs 2014-15 els estudiants aproven el 83% dels crèdits ordinaris de què es matriculen, mentre que tan sols un 11% s’hi han matriculat per segona vegada o més i un 16% deixen els estudis que han començat durant el primer curs

En general, els estudiants de ciències de la salut i ciències socials i jurídiques són els que aproven més proporció de crèdits (91% i 84% respectivament)

Evolució dels estudiants titulats

Titulats segons durada dels estudis. Curs 2014-15

Al curs 2014-15 més de 2.000 estudiants han acabat els estudis. El 87% de les persones titulades en estudis oficials de grau ho han fet en el temps previst a la normativa o en un any més

Principals resultats de ls URV a l'Enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes (5ªed.) AQU Catalunya, 2014