saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Inclusió Social

Objectius i línies d'actuació

Les línies bàsiques d’actuació de la Càtedra d’Inclusió Social s’emmarquen dintre de tres objectius:
1.  Representació de la URV. La Càtedra d’Inclusió Social treballa en la creació d’una xarxa d’universitats, entitats i institucions per a impulsar el compromís a favor dels processos d’inclusió social.
2.  Anàlisi i investigació. La Càtedra inclou l'Observatori Social i de la Desigualtat, el qual impulsa la recerca i el coneixement científic dels processos de desigualtat, pobresa i exclusió social, així com els processos d’inclusió social que experimenta la nostra societat i, en particular, els sectors més vulnerables, com ara les persones amb discapacitats.
3. Formació i transferència de coneixement. Aquesta línia d’actuació es concreta en l’organització de jornades, seminaris, congressos i cursos específics sobre pobresa, desigualtats socials, discapacitat i exclusió i inclusió social al territori. A més, la Càtedra es proposa com una plataforma de reflexió i d’innovació social al servei de les institucions, dels col·lectius amb problemes d’inclusió i, de les entitats i empreses que treballen en el món de la inclusió, per aconseguir més quotes d’inclusió social dels col·lectius i persones que presenten un riscos més alts d’experimentar l’exclusió.