saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Inclusió Social

A qui va dirigida la Càtedra d'Inclusió Social?

La Càtedra es concep com un instrument vàlid per a la societat, raó per la qual les activitats que impulsa han de revertir en aquesta mateixa societat, bàsicament:
 

Als ajuntaments, com a institucions que s’encarreguen d’elaborar plans d’inclusió social i de gestionar l’exclusió social.

A les entitats i empreses privades, com a entitats que treballen en la  inserció i inclusió social i en la gestió de l’exclusió social.

A la comunitat acadèmica, especialment a l’alumnat de la Universitat, perquè es formi en valors socials i conegui la realitat que hi  ha darrere l’exclusió social i la feina que es fa a favor de la inclusió social.

Als decisors públics, com a instrument que els serveixi per millorar les decisions sobre inclusió social.

A la societat en general, com a destinatària última de les activitats de la Càtedra.