saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Links d'interès


ORGANISMES INTERNACIONALS

 • International Organization for Sustainable Development
 • L’Organització Internacional per al Desenvolupament Sostenible va començar al 2006 com a una organització no lucrativa amb el mandat d’administrar el programa Euclid University Extension i també de desenvolupar i d’implementar altres programes relacionades amb el desenvolupament sostenible. Des del 2008, és una institució dins de l’EUCLID. La missió de l’Organització per al Desenvolupament Sostenible és de fomentar el benestar de tots els éssers humans mitjançant la promoció el desenvolupament econòmic sostenible, el diàleg intercultural, i facilitant l’accés a una educació superior, especialment en nacions subdesenvolupades de l’Àfrica i del Pacífic.
 • European Environment and Sustainable Development Advisory Councils
 • El Consell Consultiu Europeu per a l’Entorn i el Desenvolupament Sostenible és una col·laboració entre consellers assignats pels governs europeus per a proporcionar assessorament sobre l’entorn i el desenvolupament sostenible. Aquesta xarxa és una eina poderosa per a compartir informació i experiència arreu d’Europa.
 • Agència Europea del Medi Ambient
 • L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) és un organisme de la Unió Europea. La seva tasca és oferir informació sòlida i independent sobre el medi ambient. És la font principal d'informació per als responsables del desenvolupament, l'aprovació, l'execució il'avaluació de les polítiques mediambientals, i també per al gran públic. En l'actualitat, l'AEMA té 32 països membres.
 • Division for Sustainable Development within UN Department of Economic and Social Affairs
 • La Divisió de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides promou el desenvolupament sostenible, portant a terme activitats de cooperació tècnica i creació de capacitat a nivell internacional, regional i nacional. La DDS és un fòrum d’alt nivell sobre el desenvolupament sostenible que examina i supervisa els progressos aconseguits a nivell nacional, regional i internacional, en l’execució del Programa 21, el Programa d’Acció de Barbados i el Pla d’Aplicació de les Decisions de Johannesburg i que presenta informes al respecte.
 • Environment Management Group
 • El Grup de Gestió Ambiental és un òrgan de l’ONU establert l’any 2001. Els seus socis són agències especialitzades, programes i òrgans de l’ONU. El Grup és dirigit pel director del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.
 • United Nations Environment Programme
 • El Programa de les Nacions Unides per a l’Entorn és l’organització dissenyada per les Nacions Unides per tractar temes ambientals a nivell global i regional. Ja que el seu mandat consisteix en coordinar el desenvolupament de polítiques ambientals, l’UNEP supervisa el medi ambient global i indueix els governs i la comunitat internacional cap a l’acció. El seu objectiu és d’encoratjar i recolzar la cura de l’entorn, i per tant, s’encarrega d’inspirar, informar i ajudar nacions i gent per a la millora de les seves qualitats de vida.
 • United Nations Development Programme
 • El Programa de  les Nacions Unides per al Desenvolupament és una xarxa que treballa amb el desenvolupament global. Present en 166 països, aquesta organització s’encarrega de despertar una major consciència i verificar els progressos realitzats, al mateix temps que connecta els països amb els coneixements i els recursos necessaris per a aconseguir una vida millor, és a dir, governabilitat democràtica, reducció de la pobresa, prevenció i recuperació de les crisis, energia i medi ambient saludable i extirpació del VIH/SIDA.
 • United Nations Industrial Development Organization
 • L’Organització de Desenvolupament Industrial de les Nacions Unides és una agència especialitzada de l’ONU que promou el desenvolupament industrial per a la reducció de la pobresa, la globalització inclusiva i la sostenibilitat ambiental. El seu mandat consisteix en estimular i accelerar el desenvolupament industrial sostenible en països en via de desenvolupament i economies en estat de transició; i també en treballar cap a la millora de les condicions de vida dels països més pobres del món.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, fundada el 1945 com a organització permanent dedicada a l’alimentació i l’agricultura, condueix les activitats internacionals encaminades a suprimir la fam. La FAO, present tant a països desenvolupats com a països en desenvolupament, actua com un fòrum neutre, on tots els països es poden reunir per a negociar acords o debatre polítiques. Els seus objectius són d’aconseguir per a tothom una seguretat alimentària i també l’accés regular a aliments de bona qualitat que permetin gaudir d’una vida saludable. Així, el mandat de la FAO consisteix en millorar la nutrició, augmentar la productivitat agrícola, elevar el nivell de vida de la població rural i contribuir al creixement de l’economia mundial.
 • Commission de l’Ocean Indien
 • La Comissió de l’Oceà Indi és una organització intergovernamental, creada al 1984 gràcies a l’Acord General de Victòria (Seychelles), entre els següents cinc estats: Comores, França, Madagascar, Maurici i Seychelles. El seu objectiu és d’estrènyer els llaços d’amistat i solidaritat entre els pobles de la regió i afavorir-ne el desenvolupament sostenible. Les seves activitats s’orienten cap a la defensa dels interessos insulars dels països membres, la preservació i la valorització del medi ambient i dels recursos naturals i també cap a la dimensió regional del desenvolupament sostenible.
 • Global Environment Facility
 • El Centre d’Entorn Global uneix els governs de 179 estats amb l’associació d’instituts internacionals, organitzacions no-governamentals i el sector privat, per a tractar qüestions ambientals. Com a organització de financiació independent, aquest centre atorga premis per a països desenvolupats i en via de desenvolupament per a projectes relacionats amb la biodiversitat, el canvi climàtic, les aigües internacionals, la degradació del sòl, la capa d’ozó i els contaminants orgànics persistents.
 • Montreal Millennium Summit
 • La Cimera del Mil·lenni de Montreal és una prestigiosa conferència internacional que ajunta líders en el desenvolupament des del govern, la societat civil i el món acadèmic. Les metes proposades per la Cimera es van establir en la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides en 2000, quan es van reunir la majoria dels líders mundials en una gran conferència global. Els objectius de la Cimera es centren en reduir la pobresa, millorar la salut, promoure la pau, els drets humans, la igualtat dels gèneres i la sostenibilitat.
 • The Eight Millennium Development Goals
 • http://8goals.ca/
 • L’any 2000, en la Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides es va plantejar de complir fins el 2015 vuit principis bàsics (Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU) per a lluitar contra la pobresa extrema, la fam, les malalties, l’analfabetisme, la degradació de l’entorn i la discriminació de les dones. Els dos webs ofereixen informació sobre cada un dels vuit objectius.
 • Millennium Development Goals Monitor
 • El Monitor dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni mostra el progrés dels països amb els seu compromís de complir els vuit objectius proposats el setembre de l’any 2000 en la Cimera del Mil·leni de les Nacions Unides. Al web hi podem trobar les notícies més recents, reportatges, estadístiques, mapes, etc; i també una descripció detallada dels avenços de cada país involucrat en tots vuit objectius.
 • Millennium Project
 • El Projecte del Mil·lenni, un òrgan conseller independent de l’ONU, s’encarrega de recomanar a diversos països del món un pla d’acció concret per a combatre la pobresa, la fam, les malalties i altres problemes greus que afecten milions de persones, amb la finalitat d’aconseguir el compliment de tots i cada un dels Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
 • Earth Summit 2002
 • La pàgina és un guia que ens dóna una visió general sobre que és la Cimera Mundial del 2002, quins són els seus orígens, i quins són els seus objectius. Hi trobem nombrosos links, reportatges, notícies, etc.
 • Earth Summit 2012
 • La propera Cimera Mundial sobre el desenvolupament sostenible es celebrarà el 2012. Al web hi trobem una mica d’història sobre les cimeres mundials sobre el desenvolupament sostenible i alguns articles informatius.
 • Earth Summit Info
 • La pàgina és un web independent i apolític que pretén ajudar el públic no especialitzat a involucrar-se en la discussió sobre els assumptes ambientals i socials a nivell global. La pàgina conté links d’alta qualitat, informació útil sobre diferents organitzacions, cimeres mundials i més.
 • United Nations University, Institute for Sustainability and Peace
 • L’Institut per a la Sostenibilitat i la Pau de la Universitat de les Nacions Unides és una aproximació cap a la sostenibilitat, la qual engloba el canvi global, el desenvolupament, la pau i la seguretat. L’Institut uneix aquests aspectes a través d’iniciatives de recerca, educatives i col·laboradores amb l’objectiu de resoldre problemes actuals i prevenir-ne de nous.
 • Global Environment Information Centre
 • El Centre d’Informació d’Entorn Global és fruit de l’acord entre la Universitat de les Nacions Unides i el Ministeri de l’Entorn de Japó del 1996. El seu objectiu és d’oferir informació a grups majors identificats a l’Agenda 21. El seu compromís és d’involucrar la societat civil i altres grups (com ara ONG) en els assumptes ambientals.
 • Center for International Climate and Environmental Research – Oslo
 • El Centre per a Recerca Ambiental i Climàtica Internacional d’Oslo és un centre de recerca independent associat amb la Universitat d’Oslo. El Centre realitza investigació i aporta informació i consell expert sobre assumptes nacionals i internacionals relacionats amb el canvi climàtic i la política del clima.
 • Earth Institute, Colombia University
 • L’Institut de la Terra de la Universitat de Colòmbia té com a objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible expandint la idea del “món com a un sistema integrat”. Amb un equip format per 850 científics, doctors, empleats i estudiants, l’Institut ajuda en l’avenç de nous assumptes globals interconnectats: clima i societat, aigua, energia, pobresa, ecosistemes, salut pública, menjar i nutrició, riscs i urbanitzacions.
 • Educació per al Desenvolupament Sostenible dins d’UNESCO
 • El paper d’UNESCO, en qualitat d’organització coordinadora de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible és de servir com a laboratori d’idees, establir normes, facilitar l’intercanvi d’informació, crear capacitats i promoure la cooperació internacional. D’aquesta manera, l’Educació per al Desenvolupament Sostenible té com a objectiu d’ajudar a les persones desenvolupar actituds i capacitats i adquirir coneixements que els permetin prendre decisions fonamentades en el benefici propi i de la resta, ara i en el futur, i a posar en pràctica aquestes decisions.
 • Manual d’Educació per a la Sostenibilitat d’UNESCO
 • Pàgina web del Manual d’Educació per a la Sostenibilitat, on mitjançant 19 temes, s’ofereix una visió integral cap al desenvolupament sostenible. Aquest manual pretén ser un instrument eficaç en el compliment dels objectius del Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible.
 • The Broker Magazine
 • The Broker és una revista que ofereix coneixements sobre assumptes globals. Encoratjant l'intercanvi entre els productors del coneixement i els professionals del desenvolupament, The Broker intenta complir el seu objectiu de contribuir en que es planegin i es duguin a terme polítiques basades en proves. La revista és una font d'informació rellevant per a totes aquelles persones que estan preocupades amb el desenvolupament i la globalització, especialment en els camps de l'economia, seguretat humana, governament, i ciència i tecnologia.
 • Conferència sobre Decreixement Barcelona 2010
 • La Segona Conferència sobre Decreixement ha tingut lloc a Barcelona el 26-29 de març. Tenint com a tema-eix el decreixement econòmic socialment sostenible, la conferència s’ha proposat connectar perspectives econòmiques, ambientals i socials en la recerca de polítiques pràctiques i propostes concretes de decreixement. Així, els objectius de la conferència han sigut: generar investigació cooperativa entorn al tema del decreixement, reunint a científics de diferents disciplines i a la societat civil; elaborar, discutir i desenvolupar propostes concretes de política i prioritats de recerca en l’àrea monetària, laboral, d’infraestructures, publicitat, recursos naturals, vivenda, renda bàsica, sostre d'ingressos, etc.; i experimentar un model innovador d’organització de conferències, basat en mètodes participatius pel desenvolupament de polítiques i prioritats de recerca entorn del tema del decreixement.