saltar al contingut principal
Cercar
URV

Microscopi electrònic de transmisió (TEM)


Descripció tècnica

El TEM utilitza com a font de llum la radiació que proporciona un feix d'electrons generats per un filament de wolframi. Aquests electrons són accelerats i dirigits cap a la mostra, en condicions de buit elevat, mitjançant lents electromagnètiques. Els electrons que travessaran la mostra impactaran en una pantalla de fòsfor que emetrà fosforescència.

El TEM aplicat a materials permetrà estudiar la morfologia de les partícules amb una resolució de 0,2 nm. La imatge que se n'obté és plana, monocromàtica (en blanc i negre), amb augments que oscil·len entre 200 i 1.000.000 x.

El TEM, aplicat a les ciències de la vida, permet d'estudiar, a escala cel·lular i subcel·lular, citoquímica i immunocitoquímica, mostres biològiques, com ara teixits animals i vegetals, cultius cel·lulars i bacterians, virus, estructures subcel·lulars, i macromolècules. Per tal d'observar la mostra al microscopi electrònic, cal preparar-la prèviament, segons mètodes específics de fixació, inclusió i ultramicrotomia.

Prestacions

  • Anàlisi morfològica de micro i nanopartícules.
  • Anàlisi morfològica de materials mixtos, com ara barreges polimèriques o partícules i microtubs sinteritzats per a aplicacions de sensors i catalitzadors, en condicions de contrast d'absorció.
  • Micro i nanodifracció electrònica per a la identificació estructural.
  • Estudis ultraestructurals, tissulars, cel·lulars i moleculars.
  • Localització i col·localització cel·lular de proteïnes mitjançant tècniques d'immunolocalització. Quantificacions.
  • Localització i distribució d'activitats enzimàtiques.
  • Detecció i distribució de residus glucídics específics i estudis citoquímics.

Equipament

  • Microscopi electrònic de transmisió marca JEOL model 1011