saltar al contingut principal
Cercar
URV

PCR a temps real


Descripció tècnica

Amb la tecnologia de la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) amb sondes fluorescents (Taqman® o SYBR® Green) i la utilització d'un termociclador que integra una font làser d'emissió de llum i un sistema de detecció mitjançant una càmera CCD, podem detectar i quantificar una seqüència d'àcid nucleic (DNA o RNA) (l'increment de DNA en cada cicle d'amplificació és proporcional a la fluorescència emesa).

El sistema és molt versàtil i permet quantificar de forma absoluta o relativa. Així, entre les aplicacions més utilitzades, hi trobem la quantificació de l'expressió gènica a partir de l'RNA missatger, la quantificació d'una mostra de DNA (nombre de virus, bacteris, fongs, llevats), la dosi gènica en malalties genètiques...

També es poden fer anàlisis a temps final, com ara assajos de discriminació al·lèlica (detecció d'SNP, mutacions puntuals, insercions i delecions), assajos de detecció d'absència/presència i anàlisi de corbes de dissociació per determinar la Tm dels amplicons i comprovar, així, l'especificitat de la reacció de PCR.

És important destacar que aquesta tecnologia permet analitzar l'expressió gènica a gran escala, utilitzant les targetes microfluídiques o bioxips de baixa densitat basats en sondes Taqman®.

Prestacions

  • Quantificació absoluta i relativa de DNA.
  • Discriminació al·lèlica.
  • Assajos de detecció d'absència/presència.
  • Realització de corbes de dissociació a temps final.

Equipament

  • Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System