saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria infraroja de reflexió-absorció


Descripció tècnica

L'espectrometria infraroja de reflexió-absorció es fonamenta en la interacció de la radiació electromagnètica i les molècules, de forma que les molècules, en absorbir radiació infraroja, canvien el seu estat d'energia vibracional i rotacional.

Les molècules d'una mostra no absorbeixen radiació de tot l'espectre infraroig, sinó que només ho fan d'aquelles zones que presenten una energia adient.

Comparant l'espectre d'una font d'infraroig abans i després d'interactuar amb una mostra, es poden identificar clarament en quines regions (longituds d'ona) es presenten fenòmens d'absorció i en quines no. Atenent que els espectres d'absorció d'infraroig de moltes molècules estan ben caracteritzats, se'n pot deduir la presència o absència en una mostra.

Aprofitant el fenomen de reflectància total atenuada (attenuated total reflectance [ATR]), es pot treballar amb mostres líquides i sòlides sense realitzar les maniobres preparatives necessàries per a les mesures d'absorció/transmissió.

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc.

Prestacions

  • Anàlisi qualitativa de compostos orgànics i inorgànics.
  • Identificació de substàncies per comparació amb espectroteques.

Equipament

Espectrometria infraroja de reflexió-absorció per transformada de Fourier Jasco FT/IR-600 Plus
ATR Specac Golden Gate amb controlador de temperatura fins a 200ºC