saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria de ressonància magnètica nuclear


Descripció tècnica

L'RMN permet d'observar qualsevol nucli que tingui propietats magnètiques. El fet que el nucli d’hidrogen (que es present en la majoria de compostos orgànics) sigui relativament sensible a la tècnica fa que aquesta tècnica sigui principal per determinar estructuralment molècules orgàniques.

Els nuclis s’orienten sotmesos a un camp magnètic intens generat per un superconductor i, seleccionant la freqüència de pols específic per al nucli que volem examinar, s’observen selectivament.

Una vegada seleccionada la freqüència, els nuclis es poden distingir entre ells gràcies a les diferències que presenten en el seu entorn magnètic dins de la molècula; és a dir, gràcies a la seva posició i al seu entorn químic en la molècula.

Prestacions

Experiments mono i bidimensionals (1H, 13C, 31P, 19F..., COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY, ROESY…) per a:

 • Identificació estructural.
 • Confirmació d’estructures
 • Identificació de compostos.
 • Composició de mostres.
 • Mobilitat molecular.
 • Seguiment de processos, de cinètiques.
 • Estudis de polimorfisme.
 • Determinació de processos d’associació.
 • Estudis a alta i baixa temperatura.
 • Determinació d’excés d'enantiòmers.

Experiments d'RMN amb mostra sòlida MAS i CPMAS per a aplicacions industrials:

 • Identificació de productes desconeguts.
 • Seguiment dels processos de control de qualitat.
 • Estudi de catàlisis.
 • Assignació o confirmació de productes finals, etc.

Equipament

 • VARIAN Mercury VX400
 • Varian NMR System 400