saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria de masses


Descripció tècnica

L'espectrometria de masses és la tècnica més utilitzada per determinar molecularment una substància, ja que n'aporta informació qualitativa (informació sobre l’estructura i la massa de la molècula) i quantitativa, si està acoblada a tècniques de separació sobre un compost pur o sobre una barreja de compostos. Ha donat un gran nombre d'aparells científics basats en aquesta tècnica amb aplicacions generalitzades i individuals.

Aquesta tècnica analítica es fonamenta a ionitzar la mostra i posteriorment a separar-ne els ions (ió molecular i fragments) en funció de la seva relació massa/càrrega. L’espectre que s’hi obté és com una empremta digital del component que s'analitza.

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc.

Prestacions

  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de compostos orgànics volàtils i no volàtils
  • Determinació del seu pes molecular
  • Determinació de masses exactes
  • Identificació de substàncies per comparació amb espectroteques, etc.
  • Identificació i confirmació d'estructures

Equipament

  • Espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos: Agilent 5973 Mass Detector 
  • Espectròmetre de masses (MS/MS) acoblat a un cromatògraf de líquids: Agilent G6410A de triple quadrupol 
  • Espectròmetre de masses TOF acoblat a un cromatògraf líquid: Agilent G3250AA LC-MSTOF 
  • Espectròmetre de masses MALDI-TOF Applied Biosystems Voyager DE-STR