saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria de masses acoblada a HPLC


Descripció tècnica

L'espectrometria de masses és la tècnica més utilitzada per determinar molecularment una substància, ja que aporta informació qualitativa (informació sobre l’estructura i la massa de la molècula) i quantitativa, si està acoblada a tècniques de separació sobre un compost pur o sobre una barreja de compostos. Ha donat un gran nombre d'aparells científics basats en aquesta tècnica amb aplicacions generalitzades i també d'individuals.

Aquesta tècnica analítica es fonamenta a ionitzar la mostra i posteriorment a separar els ions (ió molecular i fragments) segons la seva relació massa-càrrega. L’espectre que s’obté és com una empremta digital del component que s'analitza.

La cromatografia de líquids (HPLC) és una tècnica de separació que utilitza una fase mòbil que és un líquid que transporta els diferents components de la mostra a través d'una fase estacionària (també líquida) situada en una columna cromatogràfica. La separació té lloc per les diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen els diferents compostos entre les dues fases. La força dels solvents de la fase mòbil és un dels paràmetres que determina la separació.

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc.

Prestacions

  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de compostos orgànics no volàtils.
  • Determinació del seu pes molecular.
  • Determinació de masses exactes.
  • Identificació i confirmació d'estructures.

Equipament

  • Espectròmetre de masses TOF acoblat a un cromatògraf líquid: Agilent G3250AA LC-MSTOF