saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anàlisi elemental orgànica


Descripció tècnica

L'analitzador elemental ens permet determinar, en %, C, N, H, i S en un ampli ventall de mostres, en quantitats relativament petites (2-3 mg) i amb una precisió de l’ordre del ≤ 0.3%. El rang de mesura es troba entre el 0,1% i el 100%.

La mostra, dins d’una càpsula d’estany, s’introdueix en un forn i combustiona a 1020ºC amb injecció d’oxigen. La barreja de gasos generats són arrossegats amb heli a través de catalitzadors que els redueixen a N2, CO2, H2O i SO2. Tot seguit passen a un cromatògraf de gasos amb detector de conductivitat tèrmica (TCD) que els separa i, integrant-ne les àrees i comparant-les amb les generades per patrons, en podem avaluar el percentatge en la mostra.

Prestacions

  • Determinació del % de C, N, H i S en un ampli ventall de mostres: fàrmacs, resines, carbons, polímers, catalitzadors, fuels, aliments, begudes, greixos, mostres biològiques, productes inorgànics de síntesi, sòls, etc.
  • Control de la qualitat dels processos de producció, diferenciació del carboni inorgànic i l'orgànic en sòls, determinació del poder calorífic, etc.

Equipament

  • EA1108 Carlo Erba-ThermoQuest