saltar al contingut principal
Cercar
URV

Absorció atòmica


Descripció tècnica

L'absorció atòmica és una tècnica analítica espectrofotomètrica que permet determinar metalls. La quantificació es fonamenta en l'absorció de la llum per part dels àtoms dels metalls en estat fonamental.
És especialment indicada per determinar elements alcalins, alcalinoterris i metalls pesants presents en qualsevol tipus de mostra prèviament dissolta. Per preparar les mostres es recorre al laboratori de tractament de mostres per a anàlisi inorgànica, que adequa les mostres originals a les condicions que requereixen els equipaments analítics.

Els nivells que es poden analitzar van des de % fins a ppb (1 µg/kg).

La tècnica d'absorció atòmica es complementa amb les tècniques d'anàlisi elemental de plasma d'inducció acoblat.

Prestacions

L'espectrofotòmetre d'absorció atòmica de flama permet detectar metalls en qualsevol tipus de mostra a condició que es pugui solubilitzar. Els nivells de detecció en aquest cas són de l'ordre de ppm (mg/kg).

Equipament

  • Espectrofotòmetre d'absorció atòmica amb corrector de fons per efecte Zeeman Hitachi Z8200. Atomització per flama i forn de grafit
  • Alimentador/estabilitzador de corrent Hitachi 171-0731
  • Autosampler Hitachi SSC-300
  • Generador de vapor fred per determinar mercuri