saltar al contingut principal
Cercar
URV

R2B - Valorització del coneixement 2016

 • Proposta resolució provisional
  • Text de concessió
  • Annex I: relació de sol·licituds proposades
  • Document d'acceptació
 • Proposta de resolució definitiva
  • Text de concessió
  • Annex I: relació de sol·licituds proposades per concessió
 • Resolució definitiva
  • Text de concessió
  • Annex I: relació de sol·licituds concedides
 • Justificació
  • Instruccions d’execució i justificació
  • Informe final
  • Informe econòmic

Amb del suport de: