saltar al contingut principal
Cercar
URV

PSR - PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA

Annex I: Costos de personal de suport a la recerca (1)

 
     

(per acord de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència de 16/02/2009)

 
     

Modalitat

Dedicació

Cost Total

Laboral grup III Completa 32823.45
Laboral grup II Completa 37435.70
Laboral grup I Completa 42887.34
     
     
(1) Imports basats en la informació facilitada per la Universitat Rovira i Virgili per a les diverses tipologies, d'acord amb el Conveni Laboral de les Universitats Públiques Catalanes 2009. Els imports estan subjectes a modificació, d'acord amb allò que estableixin les respectives normatives per a l'any 2010.