saltar al contingut principal
Cercar
URV

PIPF URV-BS - Programa d'ajuts URV-BS de personal investigador predoctoral en formació - 2013

 • Calendari de l'actuació
   
 • Expressions d'interès
  • Convocatòria d'expressions d'interès
  • Formulari d'expressions d'interès
    
 • Resolució de convocatòria 
  • Bases de convocatòria
  • Relació de places
  • Formulari de sol·licitud
    
 • Esmena de sol·licituds
  • Relació provisional de persones candidates admeses i excloses
  • Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses
    
 • Resolució de concessió
  • Relació de sol·licituds concedides
  • Relació de persones en llista de reserva
  • Documentació a presentar per les persones seleccionades 
    
 • Amb el suport de: