saltar al contingut principal
Cercar
URV

FEM RECERCA!

Els aliments a anàlisi: detecció d'aliments transgènics

Grup de recerca Nutrigenòmica / Facultat d'Enologia
Facultat/campus F. Enologia / campus Sescelades
Àmbits als quals s'adreça l'experiència Cientificotècnic i ciències de la salut
Públic destinatari Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat i CFGS 
Nombre d'assistents 10 alumnes
Ensenyament amb el qual es relaciona Biotecnologia
Durada 3-4 hores
Resum de l'experiència

Els alumnes podran comprovar les diferències entre aliments transgènics amb les directrius dels professors. També podran detectar si ho són amb tècniques de biologia molecular.

Primer de tot es processaran blat de moro transgènic i salvatge per extreure'n l'ADN, i després el gen introduït a la planta s'amplificà per PCR per poder detectar-lo a les diferents mostres. El resultat es visualitzarà en un gel d'agarosa.