saltar al contingut principal
Cercar
URV

FEM RECERCA!

El reactiu limitant a la vida quotidiana

Grup de recerca Facultat de Química
Facultat/Campus

 Facultat de Química/Campus Sescelades

Àmbit al qual s'adreça l'experiència Ciencies
Destinataris Alumnes de batxillerat, CFGS  i de 4rt d'ESO
Nombre d'assistents 10 a 20 alumnes
Ensenyament amb el que es relaciona

Química, Bioquímica i Biologia Molecular

Durada 4 hores
Resum de l'experiènci

En aquest taller es presenta el concepte de reactiu limitant en les reaccions químiques.

S'inicia el taller relacionant el reactiu limitant amb l'entorn quotidià a través d'analogies (elaboració d'aliments amb proporcions definides d'ingredients que permeten identificar quin d'ells limita el nombre de comensals, nombre de cotxes que es poden fabricar considerant el nombre d'elements que el composen i la disponibilitat de cada un d'ells...).

A continuació es porten a terme una sèrie d'experiments que permeten identificar el reactiu limitant en algunes reaccions químiques que poden tenir lloc en la vida diària (combustió d'una espelma en un recipient tancat, producció d'oxigen en la descomposició d'aigua oxigenada, producció de diferents volums d'hidrogen al barrejar diferents proporcions d'un metall i d'un àcid, producció del gas que es forma al mesclar quantitats diferents de bicarbonat de sodi i suc de llimona...).

En cada experiment, s'analitza la reacció que té lloc i es demostra quantitativament l'existència del reactiu limitant.

L'activitat bé precedida d'una conferència sobre la importància de la Química i la Bioquímica, i d'una visita a les instal·lacions de la Facultat de Química