saltar al contingut principal
Cercar
URV

FEM RECERCA!

Integració d’energies renovables en edificis

Grup de recerca Dept. Enginyeria Mecànica
Facultat/campus ETSEQ / campus Sescelades
Àmbit al qual s'adreça l'experiència Arquitectura i enginyeries
Públic destinatari Alumnat de batxillerat
Nombre d'assistents Entre 12 i 15 alumnes
Ensenyament amb el qual es relaciona Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química
Durada 1.30 hores
Resum de l'experiència

L'energia solar fotovoltaica es basa en la captació d'energia solar i la transformació en energia elèctrica mitjançant mòduls fotovoltaics.
Les cèl·lules fotovoltaiques són dispositius capaços de convertir l'energia lluminosa en energia elèctrica. Estan fabricats a base de materials semiconductors que generen elec­trons lliures quan la llum incideix sobre ells. Si aquesta cèl·lula es connecta a una càrrega externa, els electrons generats es convertiran en un corrent elèctric. La majoria de les cèl·lules estan elaborades amb silici amb l’addició d'impureses de certs elements químics com bor (B) i fòsfor (P). Cadascuna d'aquestes cèl·lules genera de 2 a 4 amperes amb un voltatge de 0,46 a 0,48 V.
Els panells fotovoltaics estan formats per cèl·lules connectades en sèrie per aconseguir un voltatge adequat a les aplicacions elèctriques com ara 12, 24 i 48 V. Aquesta energia elèctrica generada en forma de corrent continu es pot emmagatzemar en bateries o transformar-­la en corrent altern mitjançant un aparell anomenat inversor.
Hi ha dos tipus d'instal·lacions: instal·lacions NO connectades a la xarxa de subministra­ment elèctric (instal·lacions aïllades) i instal·lacions connectades a la xarxa de subminis­trament. En el cas d'instal·lacions aïllades, són necessaris els panells fotovoltaics, les bateries i l'inversor. La bateria permet disposar d'energia elèctrica durant les hores nocturnes i dies sense sol. En aquest cas el corrent altern generat per l'inversor serveix per fer fun­cionar els electrodomèstics i altres elements consumidors.