saltar al contingut principal
Cercar
URV


Objectius generals

El Màster té l’objectiu principal de formar professionals i investigadors responsables i competents per a l’exercici professional i la investigació acadèmica, en l’àmbit jurídic empresarial i dels contractes.
En conseqüència, el màster permet obtenir una formació apropiada en els conceptes, coneixements, habilitats i valors necessaris per a que l’alumne pugui desenvolupar-se amb excel•lència en els àmbits de l’assessoria jurídica d’empreses, la mediació i l’arbitratge empresarial, l’advocacia d’empresa i la consultoria i auditoria d’empreses.

Competències específiques

  1. Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació amb un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials.
  2. Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l’empresa, en un context europeu i internacional, des d’una perspectiva social per tal de resoldre de forma original i multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals.
  3. Interpretar i aplicar les normes pròpies de l’empresa i dels negocis per afrontar i resoldre la complexitat del tràfic jurídic empresarial.
  4. Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de l’àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva perspectiva internacional.
  5. Dominar les tècniques adequades per dur a terme un assessorament jurídic integral tant en l’àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador.
  6. Gestionar els recursos jurídics necessaris per poder integrar, desenvolupar i innovar en assumptes concrets propis de l’àmbit del dret de l’empresa i de la contractació.
  7. Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el tràfic jurídic intern i internacional de les empreses.
  8. Comunicar resultats d’una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i segons els criteris admesos a la comunitat científica.
  9. Conèixer i aplicar les tècniques de recerca en l’àmbit jurídic privat.