saltar al contingut principal
Cercar
URV


Rosa Rodríguez Sánchez

Professora dels estudis de Relacions Laborals i Ocupació de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya) Doctora en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, en la qual és professora des de l'any 1992 fins a l'actualitat. Ha impartit docència en diversos masters en matèries de Dret del Treball. Entre les seves publicacions destaquen La aplicación del Derecho del Trabajo en los Centros Especiales de Empleo (2009), El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario sistemático de la Ley 7/2007, de 12 de abril de 2008 (2009). Ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre contractació laboral, negociació col•lectiva, salari, extinció del contracte i relacions laborals especials. Les seves activitats d'investigació es desenvolupen fonamentalment en els àmbits dels drets col•lectius laborals i de les relacions laborals especials. Professora de les assignatures “Dret Sindical” i “Contractació Laboral”.