saltar al contingut principal
Cercar
URV


Encarnació Ricart Martí

Catedràtica de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili; imparteix docència al Màster d’Empresa i Contractació i al Màster interuniversitari d’arqueologia clàssica ICAC-URV-UAB, i al Màster de Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural; ha  impartit docència a programes de Doctorat  i a la Llicenciatura de Dret de la UB; ha impartit conferències i sessions de seminari a la Universitat de Pavia, a la Universitat de Leiden, a la Universitat Autónoma de Madrid, a la Universitat Carlos III de Madrid, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Lleida i a la Universitat de La Laguna; ha realitzat estades de recerca al Leopold Wenger Institut de la Universitat de Munic, a l’Institut de Dret Romà de la Universitat de Colònia, i al Max- Plank-Institut für europäische Rechtgeschihcte de Frankfurt aM; ha publicat en revistes de prestigi com l’Anuario de Història de Derecho Español (AHDE), la Revue Internationale d’Histoire des Droits de l’Antiquité (RIDA, Bélgica), o la Revista General de Derecho Romano (RGDR) del portal jurídic IUSTEL; ha publicat a monografies homenatge a prestigiosos romanistes europeus.  Ha sigut Investigadora Principal de diversos Projectes de Recerca del MEC i del MICIN;  és coordinadora del Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya: Fonaments romanístics de Dret Privat. Les temàtiques sobre les que ha impartit docència són: Dret Romà, Fonaments Romanístics del Dret Privat Europeu, Tradició Jurídica Catalana, Dret Comparat, Aportacions Metodològiques de la Història del Pensament Jurídic, i Règim Jurídic del Patrimoni Cultural. Ha sigut Directora de Departament i Vicerectora de Societat i Relacions Institucionals.