saltar al contingut principal
Cercar
URV


Andrés Cosialls Ubach
Professor de Dret Civil que imparteix o ha impartit docència a la URV, UB i UdL. Està doctorat en Dret per la Universitat de Lleida, així mateix, posseeix el Diploma en Estudis Avançats de Dret Civil i les Llicenciatures en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració, a més d'altres estudis i titulacions oficials. Ha estat guardonat amb el Premi Josep Llovet Mont-Ros 2009, al millor estudi d'anàlisi econòmica i prospectiva sobre l'agroalimentació i el món rural, d'àmbit nacional i en concurrència competitiva. El Dr. Cosialls és membre del Centre d'Estudis Jurídics Europeus i de Mediació de la UdL i compta en el seu haver amb nombroses publicacions sobre dret civil, recentment "Obligacions de l'arrendador" (2012), "Obligacions de l'arrendatari" (2012) , "El Dret de Desistiment" (2012). Ha participat com a ponent en nombrosos Congressos i Jornades de caràcter nacional i internacional sobre temes de dret civil agrari, per exemple, en la Institució de les Nacions Unides -UNIDROIT-. El Dr. Cosialls ha dut a terme tasques relacionades amb el desenvolupament i anàlisi de la Política Agrícola Comuna i el Desenvolupament Rural a la Comissió Europea (Brussel•les) durant els anys 2008, 2009 i 2010. Igualment, va treballar sobre la propietat agrària de França, a la Universitat Jean Moulin-Lyon 3 (França) durant el 2007. Actualment, també presta els seus serveis com a Magistrat suplent a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Lleida.