saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treball de Fi de Màster

Què és?

El Treball de Fi de Màster és un treball que hauràs d’elaborar en la fase final del màster i que servirà per avaluar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de màster.

Forma part del pla d’estudis i, segons els ensenyaments, pot tenir entre 6 i 30 crèdits ECTS (mínim de 20 en els màsters orientats a la recerca).

Durant el curs se t’assignarà un tutor, que serà qui t’orienti a l’hora d’elaborar el teu Treball de Fi de Màster i que, generalment, serà un professor o professora del màster. Un cop començat el curs, consulta al coordinador del teu màster qui poden ser els teus tutors.

Cada centre disposa d’una normativa pròpia, que regula aspectes com l’organització del treball, la defensa o l’avaluació. A la guia docent del teu màster trobaràs les característiques que ha de tenir el teu Treball de Fi de Màster, com l’extensió i els apartats imprescindibles que hi han de constar.

Consulta la normativa de Treball de Fi de Màster al web de la teva Facultat o Escola.

Tema

El Treball de Fi de Màster ha de tractar sobre un tema d’interès relacionat amb les assignatures del Màster. Si l’orientació que has escollit és professional, el teu Treball de Fi de Màster tindrà generalment relació amb les pràctiques externes. En alguns casos, també hi ha la possibilitat de realitzar el Treball de Fi de Màster dins del Programa d’Aprenentatge Servei de la URV, per la qual cosa també ho ha de valorar el teu coordinador.

Avaluació

Per norma general els Treballs de Fi de Màster s’han d’avaluar al final del segon quadrimestre, però en alguns casos pots sol·licitar que s’endarrereixi la convocatòria al setembre. De la mateixa manera, també pots demanar d’avançar la convocatòria al gener (en cas, per exemple, que no et quedi cap altra assignatura per cursar al segon quadrimestre). Per tots aquests casos, és imprescindible fer la sol·licitud corresponent, que trobaràs als Tràmits administratius de Màster.

Defensa

Un cop elaborat, i amb el vistiplau del teu tutor, el Treball de Fi de Màster s’ha de defensar de forma pública i presencial, davant d’un tribunal que generalment estarà format per el teu tutor i d’altres tutors de Treball de Fi de Màster. En casos excepcionals, es pot fer la presentació de forma virtual, cal que ho consultis amb el teu coordinador.


Els Treballs de Fi de Màster s’han de dipositar al repositori institucional de la URV, i els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 han de ser visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal.