saltar al contingut principal
Cercar
URV

Incidències Carnet URV


En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en un fitxer amb la finalitat de gestionar del carnet universitari.

El responsable d'aquest fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d'adreçar un escrit o formulari al c/Escorxador s/n, 43003 Tarragona o al registre electrònic de la URV  (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html). 

MOLT IMPORTANT: NO S'ATENDRÀ CAP CONSULTA QUE INCLOGUI UNA ADREÇA ELECTRÒNICA DIFERENT A LA DE LA URV.

Podreu trobar les FAQ sobre el correu electrònic a https://idm.urv.cat/WebServeis/blocs/faq/

*Els camps són obligatoris