saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat digital i signatura electrònica


En virtud del que disposa l'article 12 del Reglament de l'ús de mitjans electrònics en l'àmbit de la URV, aprovat pel Consell de Govern de la URV, en data 28 d'abril de 2011, la URV ha de dotar els membres de la comunitat universitària de sistemes corporatius de signatura electrònica adequats per a la seva actuació electrònica en les diverses funcions que puguin tenir assignades dins la comunitat universitària. 

El certificat digital instal.lat en el carnetURV és un certificat reconegut de CATCert que garanteix la identitat dels estudiants de la URV a Internet per mitjans electrònics, amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades, així com, si s'escau, la seva confidencialitat.

A més, permet produir el tipus de signatura avançada, recollida a la Llei 59/2003, de signatura electrònica.

Actualment el servei de certificat digital només es pot donar a aquells estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis amb NIF o NIE.

Funcionalitats

  • A altres administracions públiques
  • Identificació en portals i aplicacions
  • Signar i xifrar documents i correus electrònics
  • Dur a terme tràmits telemàtics amb plenes garanties jurídiques i tècniques

Quins beneficis aporta

  • Garantir la identitat a Internet i la seguretat de les comunicacions electròniques
  • Permet operar amb diferents administracions locals, autonòmiques i estatals, com per exemple: l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, tràmits municipals, l'informe de vida laboral de la Seguretat Social, declaració de la renda, etc.
  • Permet signar digitalment documents com ara factures,autoritzacions, correus electrònics, etc.

Pots trobar més informació a la intranet, a la pàgina oficial de l'Administració Obert de Catalunyaa la seu electrònica de la Universitat

Si encara no tens el certificat digital sol·licita cita prèvia per poder tindre'l. (Operativa actualment fora de servei.)