saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat digital, signatura electrònica i RFID


El carnetURV disposa d'un xip criptogràfic amb possibilitat d'emmagatzemar el certificat digital així com de tecnologia RFID que permet la identificació per proximitat.

En virtut del que disposa l'article 12 del Reglament de l'ús de mitjans electrònics en l'àmbit de la URV, aprovat pel Consell de Govern de la URV, en data 28 d'abril de 2011, la URV ha de dotar els membres de la comunitat universitària de sistemes corporatius de signatura electrònica adequats per a la seva actuació electrònica en les diverses funcions que puguin tenir assignades dins la comunitat universitària. 

El certificat digital instal·lat en el carnetURV és un certificat reconegut de CATCert que garanteix la identitat dels estudiants de la URV a Internet per mitjans electrònics, amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades, així com, si s'escau, la seva confidencialitat.

A més, permet produir el tipus de signatura avançada, recollida a la Llei 59/2003, de signatura electrònica.

Actualment el servei de certificat digital només es pot donar a aquells estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis amb NIF o NIE.

Quins beneficis aporta

  • Permet la identificació i garanteix la seguretat en portals, aplicacions i comunicacions electròniques.
  • Permet operar amb diferents administracions locals, autonòmiques i estatals, com per exemple: l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, tràmits municipals, l'informe de vida laboral de la Seguretat Social, declaració de la renda, etc.
  • Permet signar i xifrar digitalment documents com ara factures, autoritzacions, correus electrònics, etc.
  • Ofereix plenes garanties jurídiques i tècniques en els tràmits telemàtics realitzats.

Pots trobar més informació a la intranet, a la pàgina oficial de l'Administració Obert de Catalunyaa la seu electrònica de la Universitat

Si encara no tens el certificat digital, sol·licita cita prèvia a la secretària del teu Campus per poder tindre'l.

RFID

També disposa d'una antena RFID (Identificació per ràdio freqüència) que et permetrà identificar-te i accedir a diferents serveis de la URV, com els CRAIs i els pàrquings URV, simplement apropant la targeta als dispositius d'accés.