saltar al contingut principal
Cercar
URV

Serveis AiA

SEVEIS ASSOCIATS ALS COL·LECTIUS (*)

Carnet:

L'alta com a amic i amiga de la URV porta associada la tramitació d'un carnet específic que permet acreditar-se com a membre d'AiA a l'hora de gaudir dels diferents serveis. El nou usuari/a rebrà en el termini aproximat de dues setmanes el carnet per correu postal al seu domicili, a l'adreça que hagi especificat en el moment de donar-se d'alta.

Adreça electrònica corporativa (servei opcional):

Adreça de correu electrònic de la URV amb el format següent: nom.cognom@amicsiamigues.urv.cat. S'accedeix des d'un enllaç a la intranet.

Comunicació corporativa (servei opcional):

Activació de la possibilitat de rebre informació dels diferents serveis i unitats de la URV.

Serveis del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI):

 • Accés a les instal·lacions del CRAI: Accés lliure a les instal·lacions del Centre de Recursos acreditant-se amb la targeta d'AiA.
 • Préstec de 2 documents tipus A o D: L'usuari pot treure en préstec del CRAI fins a 2 documents de tipus A (no bibliografia bàsica) o D (documents audiovisuals). Per norma general, els documents es podran renovar fins a un màxim de 10 vegades, en el cas que no hi hagi cap sol·licitud de reserva. No s'inclouen els documents de bibliografia bàsica.
 • Préstec de documents (servei exclusiu per Jubilats URV): L'usuari pot treure en préstec del CRAI amb les mateixes prestacions que un PAS o PDI en actiu. Per norma general, els documents es podran renovar fins a un màxim de 10 vegades, en el cas que no hi hagi cap sol·licitud de reserva. 
 • Informació general i especialitzada: Possibilitat de rebre informació del personal tècnic del CRAI sobre els serveis que ofereix, els procediments, etc.
 • Consulta de catàleg i fons bibliogràfic: Consulta del fons bibliogràfic mitjançant la base de dades disponible o directament a les prestatgeries de les biblioteques.
 • Recursos digitals: Consulta a través de la web de revistes electròniques i/o bases de dades, ambdós de caràcter científic. L'accés exclusiu des dels ordinadors dels CRAI.
 • Préstec interbibliotecari (assumint cost): Accés al préstec de documents disponibles en biblioteques associades d’altres universitats o centres.
 • Accés aula informàtica: Accés a l’aula d’informàtica i als ordinadors disponibles per als usuaris, indicant el mateix usuari i clau que es fa servir per accedir al programa d'Amics i amigues de la URV.
 • Servei de reprografia (assumint cost): Autoservei a les fotocopiadores ubicades a les biblioteques i CRAI de la URV.

Recursos informàtics:

Accés a la xarxa wifi com a membre d'Amics i amigues de la URV, sempre des de les instal·lacions dels CRAI.

Intranet Amics i amigues URV: 

Xarxa local de la URV amb accés restringit als membres del col·lectiu d'Amics i Amigues (AiA), on podran accedir a informació interna de la Universitat.

Servei lingüístic:

Des del 2015 els usuaris compten amb preus preferencials a les matrícules dels cursos organitzats pel Servei Lingüístic de la URV, aplicant-se les mateixes tarifes que pel PAS, PDI i estudiants.

Invitació a les activitats culturals i acadèmiques:

Possibilitat de poder assistir als actes organitzats per la Universitat oberts a totes les persones vinculades a la URV.

Participació en grups culturals URV:

Possibilitat de ser membre d'alguns dels grups culturals gestionats pel Servei de Gestió de l'Extensió Universitària (SEGEU), com la Coral Universitària, l'Orfeó de la URV o l'Aula de Teatre (www.urv.cat/aules_extensio_universitaria).

Serveis del Centre d’Atenció als Estudiants (CAE):

 • Borsa d'habitatge: Possibilitat de consultar informació de la base de dades d'accés restringit de pisos i habitacions que gestiona el Centre d'Atenció als Estudiants (www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge).
 • Borsa de treball (servei exclusiu pels antics estudiants URV): Possibilitat de poder-se donar d'alta a la base de dades de la borsa de treball de la URV, gestionada pel CAE (www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball). 
 • Accés a instal·lacions esportives i activitats: Utilització de les instal·lacions esportives de la URV (pavelló de Sant Pere i Sant Pau) amb les mateixes condicions preferents que tenen els membres de la comunitat universitària. Més informació a la pàgina web d'EsportsURV (www.urv.cat/esports).

Accés als productes URV:

Accés al catàleg de productes de la botiga de la URV, servei d'accés electrònic mitjançant la web de la Universitat (www.botigaurv.cat).

Accés portal avantatges comercials amb conveni:

Accés al portal d'Internet on es detallen els avantatges institucionals i comercials per als usuaris amb vinculació a la URV. Cal accedir-hi per la intranet i registrar-se. Els usuaris s'identifiquen mitjançant l'adreça de correu electrònic de la Universitat, qui no en disposi no podrà gaudir d’aquest servei.

Serveis financers, associats al carnet:

Possibilitat de beneficiar-se dels avantatgesque tenen els membres de la comunitat universitària de la URV. Les condicionsespecífiques es poden consultar a l'apartat "Acords entitats financeres", habilitat a laintranet.

Descomptes, si s'escau, en activitats de la URV:

Possibilitat de poder tenir descomptes a l'hora de tramitar les inscripcions a activitats organitzades per alguna unitat de la URV en què s'hagi tingut en compte de forma específica el col·lectiu.

(*) A tot amic/amiga un cop feta l'alta se li genera automàticament un usuari i una clau per poder accedir als diferents serveis electrònics (intranet, adreça de correu electrònic, aula d'informàtica, xarxa wifi CRAI, etc.).

 • El nom d'usuari correspon al NIF en el format 12565458-L, o als NIE en el format X1234567. La contrasenya és la data de naixement en format dd-MMM-aa (per exemple, 02-MAI-78), on MMM són les tres primeres lletres del mes en català.

Tot servei no especificat en aquesta plana web queda exclòs per als usuaris del programa dels AiA. Així, serveis com l'accés a pàrquings URV, reserves dels espais de treball en grup o el préstec de portàtils dels CRAI no queden inclosos amb el carnet d'Amics i amigues de la URV.