saltar al contingut principal
Cercar
URV

Amics i Amigues de la URV


Col·lectius i condicions

Tipus d'inscripció

Directa: L'usuari es pot donar d'alta de forma directa en el programa, detallant el seu número de document d'identitat i el col·lectiu a què pertany.

Invitació col·lectiva o OOU: Per poder tramitar l'alta, l'usuari ha de rebre amb anterioritat i de forma automàtica un correu electrònic de l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) amb la invitació i el codi d'alta que li correspon pel fet de pertànyer al col·lectiu AiA.

Invitació individual d'un PAS o PDI: L'usuari necessitarà que un membre del PAS o del PDI en actiu de la URV el convidi mitjançant el programa d'altes abans de poder iniciar la inscripció. Un cop tramitada la invitació, la persona interessada rebrà un correu electrònic en què se li detallarà el codi amb el qual podrà tramitar l'alta al programa d'AiA.

Renovació de la condició d'amic/amiga

La condició d'amic/amiga de la URV té una vigència d'un any, a comptar des del moment en que s'ha tramitat l'alta. Quan falti un mes perquè dita anualitat caduqui, l'amic/amiga rebrà un correu electrònic recordant-li que, si ho desitja, pot realitzar la renovació, la qual porta associat un nou pagament que li donarà dret a un nou any de vigència.

Col·lectius i preus