saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents

Us presentem un llistat de preguntes més freqüents amb la intenció de fer-vos arribar de manera simple, curta i senzilla les qüestions més habituals en relació a l'EEES.

 1. Què és l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)?
 2. Per què la URV aposta per un procés global d'adaptació a l’EEES?
 3. Quins són els principals canvis estructurals proposats per Bolonya?
 4. En què consisteix un crèdit ECTS?
 5. Les guies docents de les assignatures
 6. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?
 7. Què és la Tutoria Acadèmica

1. Què és l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)?

L’Espai Europeu d’Educació Superior és la manera d’anomenar un projecte europeu conjunt que pretén establir unes línies generals en l’educació superior. Els objectius de l’EEES són:

 1. Promoure la mobilitat dels estudiants, graduats i acadèmics en tot l'àmbit europeu.
 2. Possibilitar la integració dels nous graduats en un mercat laboral unificat europeu.
 3. Facilitar als estudiants els coneixements i les estratègies necessàries d'aprenentatge permanent.

Per assolir aquests objectius cal que tots els països de la Unió Europea duguin a terme el següent:

 • Una convergència dels sistemes educatius superiors dels diferents països,
 • Una adaptació dels currículums pel que fa a: estructura, continguts i definició de les competències en termes de resultats d'aprenentatge.

Més informació

2. Per què la URV aposta per un procés global d'adaptació a l’EEES?

La URV vol potenciar i equiparar els nostres estudiants als seus homòlegs europeus, amb els que hauran de competir en el mercat laboral, en el mercat de la formació de postgrau i en el camp de la recerca.

És en aquest sentit que la URV considera fonamental el procés d’adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i l’oferta de les noves titulacions oficials en el marc de del RD 1393/2007 on s’indica el procés de verificació d’aquestes noves titulacions.

Avui, més que mai, hem de donar les claus al nostres estudiants per poder accedir a l'Espai Europeu d'Educació Superior definit a la declaració de Bolonya i facilitar que puguin continuar estudiant o treballant a qualsevol país de la Unió Europea.

3. Quins són els principals canvis estructurals proposats per Bolonya?

El nou sistema europeu d'ensenyament s’estructurarà de la següent manera:

 1. Titulacions de grau, que suprimirà l'actual divisió entre diplomatures i llicenciatures- facilitant així un accés més ràpid i adequat al mercat laboral.
 2. Un títol de Màster, en clau d’especialització.
 3. Títol de Doctor, en clau d’investigaci

Veure l'esquema

4. En què consisteix un crèdit ECTS?

“Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante para conseguir los objetivos del programa de estudios, objetivos que deben ser especificados preferiblemente en términos de resultados del aprendizaje y de competencias que han de ser adquiridas”. Real Decreto 1125/2003

Planifica amb ECTS consisteix, doncs, en especificar la càrrega de treball que li suposa a l'alumne realitzar el conjunt d'activitats que integren la proposta docent, des d'assistir a classe, fer treballs, pràctiques, exàments, etc.

La diferència bàsicament rau en què:

Model actual

Model ECTS

Els crèdits actuals equivalen a 10 hores de docència

Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

5. Les guies docents de les assignatures

La URV publica la seva oferta acadèmica atenent a les directrius de l’EEES a través de les Guies Docents de les assignatures on es detalla la següent informació:

 • Competències
 • Objectius d’aprenentatge
 • Continguts
 • Planificació
 • Metodologia
 • Atenció personalitzada
 • Avaluació
 • Fonts d’informació
 • Recomanacions

Pots trobar aquesta i altra informació sobre la teva titulació o sobre el teu centre consultant les Guies Docents que trobaràs al la teva facultat o escola.

Veure una guia docent

6. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?

Model d’informació unificat, personalitzat pel titulat universitari, on poden aparèixer aspectes com els estudis realitzats, les competències i les capacitats adquirides.

El seu objectiu és esdevenir un document comprensiu i transparent a l’hora d’acreditar i realitzar el reconeixement de crèdits entre les titulacions d’arreu d’Europa.

Es pot sol·licitar quan la persona ja és titulada. Es pot demanar conjuntament amb el títol o posteriorment, un cop feta la sol·licitud de títol i s’ha de sol·licitar a la secretaria del centre on s’han cursat els estudis.

Veure el model del SET

7. Què és la Tutoria Acadèmica

L’EEES posa de manifest la importància de l’orientació com un element clau en la formació universitària.

La Tutoria Acadèmica és l’eina que permet realitzar aquest procés d’orientació. És un procés d’acompanyament de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat per docents universitaris.

La seva finalitat és facilitar als alumnes totes les eines i ajuda necessària per tal d’assolir amb èxit tant les fites acadèmiques com personals i professionals que els planteja la universitat.

Més informació

+ informació: La URV cap a l’EEES