saltar al contingut principal
Cercar
URV

L'APS en xifres


  Curs acadèmic 2011-12 Curs acadèmic 2012-13 Curs acadèmic 2013-14 Cus acadèmic 2014-15 Cus acadèmic 2015-16
Assignatures on es realitza APS 13 28 49 76 76
Centres implicats 4 7 9 10 11
Titulacions implicades 10 17 26 33 28
Grau 8 11 15 23 23
Llicenciatura  - 2 5 4 1

Màster                                                 

2 4 6 6 4
Estudiantat implicat 181 265 477 769 833
Professorat implicat 23 40 85 93 97
Entitats socials col·laboradores (destinatàries de l'acció social i solidària de l'estudiantat) 31 28 79 101 107
Hores de servei de l'estudiantat 2.675 30.247,5 53.445 80.693 86.815