saltar al contingut principal
Cercar
URV

L'APS en xifres


  Curs acadèmic 2011-12 Curs acadèmic 2012-13 Curs acadèmic 2013-14 Cus acadèmic 2014-15 Cus acadèmic 2015-16 Cus acadèmic 2016-17
Assignatures on es realitza APS 13 28 49 76 76 77
Centres implicats 4 7 9 10 11 9
Titulacions implicades 10 17 26 33 28 26
Grau 8 11 15 23 23 19
Llicenciatura  - 2 5 4 1 1

Màster                                                 

2 4 6 6 4 6
Estudiantat implicat 181 265 477 769 833 799
Professorat implicat 23 40 85 93 97 93
Entitats socials col·laboradores (destinatàries de l'acció social i solidària de l'estudiantat) 31 28 79 101 107 134
Hores de servei de l'estudiantat 2.675 30.247,5 53.445 80.693 86.815 82.613