saltar al contingut principal
Cercar
URV

L'APS en xifres


  Curs acadèmic 2011-12 Curs acadèmic 2012-13 Curs acadèmic 2013-14 Curs acadèmic 2014-15 Curs acadèmic 2015-16 Curs acadèmic 2016-17 Curs acadèmic 2017-18
Assignatures on es realitza APS 13 28 49 76 76 77 82
Centres implicats 4 7 9 10 11 9 9
Titulacions implicades 10 17 26 33 28 26 24
Grau 8 11 15 23 23 19 19
Llicenciatura  - 2 5 4 1 1 -

Màster                                                 

2 4 6 6 4 6 5
Estudiantat implicat 181 265 477 769 833 799 906
Professorat implicat 23 40 85 93 97 93 90
Entitats socials col·laboradores (destinatàries de l'acció social i solidària de l'estudiantat) 31 28 79 101 107 134 124
Hores de servei de l'estudiantat 2.675 30.247,5 53.445 80.693 86.815 86.887 90.815