saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Publicitat i Relacions Públiques


Teoria i Tècnica de les Relacions Públiques

  • Coordinadora: Assumpció Huertas Roig (sunsi.huertas@urv.cat)
  • Destinatari del servei: Pro Activa Open Arms
  • Resum: El projecte té com a objectiu ajudar en la comunicació i difusió de l'ONG Pro Activa Open Arms, que es dedica a ajudar persones sirianes refugiades a les costes de l'illa de Lesbos. Amb aquesta comunicació es col·labora amb l'ONG en la tasca de difusió i de recaptació de fons, cosa que permet que pugui continuar la seva tasca. També s'ajuda a visibilitzar la situació que els refugiats sirians estan patint en intentar arribar per mar a Grècia des de Turquia. L'ONG es dedica exclusivament al socorrisme i no té professionals treballant en la difusió de les seves activitats. Per donar resposta a la necessitat de difondre les seves tasques, tenint en compte que l'ONG s'ha donat a conèixer internacionalment en poc temps, l'estudiantat ha dissenyat la campanya de comunicació, el clipping[ECC1]  i la redacció de comunicats de premsa. L'ONG ha reconegut i ha utilitzat part del treball que ha aportat l'estudiantat. El projecte ha contribuït a la visibilització d'aquesta ONG a través de la comunicació, i per tant, a la sensibilització social i al reconeixement de la important tasca que realitzat.
  • Curs 2016-17: S’han realitzat 2 projectes diferents: En primer lloc, des de l'Oficina Jove del Tarragonès han detectat un desconeixement dels serveis oferts a l'equipament per part del públic jove de la comarca. A la part pràctica de l'assignatura corresponent al temari de xarxes socials, l'estudiantat analitza els canals de comunicació creats per l'entitat per tal d'arribar a la població i fa propostes de targets i interessos en funció dels públics segments identificats: pares/mares de públic jove de 12-16 anys, públic adolescent de 12-18 anys, públic jove a partir dels 21-22 anys i estudiantat. En segon lloc, la Colla Joves Xiquets de Valls es troba en un moment important de canvi en la Junta i en la manera de gestionar-se. Han estat sempre una de les colles més potents i en els últims anys han patit una crisi interna en tots els sentits. L'entitat necessita un impuls en la seva comunicació interna i externa, arran del seu posicionament com una colla que valora a les persones i les relacions socials per damunt de tot.