saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què és l'Aprenentatge Servei?


Definició

L’Aprenentatge Servei (en endavant, APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Puig & Palos).

Es tracta d’una activitat que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors, a partir de la pràctica reflexiva.

És un instrument de formació integral de l'estudiant, en la mesura que el principal objectiu és la formació de professionals socialment responsables.

L'Aprenentatge Servei  és una metodologia que permet avançar en un dels grans reptes de la Universitat actual: la vinculació de les seves tres missions (docència, recerca i l'anomenada tercera missió, que expressa la funció social de la Universitat).

Pots escoltar el programa sobre l'APS a Tarragona Ràdio

Pots veure els vídeos d'APS al Canal Youtube

Document Marc

El Document Marc sobre Aprenentatge Servei es va aprovar per Consell de Govern el 23 de febrer del 2012.

El 26 de febrer del 2015, es va aprovar per Consell de Govern l'actualització del Pla d'Actuació per al període 2015-2017.

Pots consultar-lo aquí (versión en español) (english version)

Xarxa APS

La xarxa docent constituïda en el marc de la convocatòria 2010-2011 d'ajuts a la innovació docent de l'ICE de la URV, juntament amb el Vicerectorat de Docència i EEES, ha treballat en el Programa d’APS a la URV.

En l'actualitat, el responsable del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV és el Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària.

El caràcter interdisciplinari dels membres del grup de treball, la seva experiència prèvia en APS i, en molts casos, també l’experiència en càrrecs de gestió dins la universitat, és un dels punts forts del procés seguit a la URV per a la institucionalització de l’APS. La Xarxa té com a objectius:

  • Promoure l'APS i la recerca basada en la comunitat com a estratègia d'aprenentatge compromesa socialment amb el territori i amb la comunitat internacional.
  • Donar a conèixer i consolidar les iniciatives existents a la Universitat Rovira i Virgili.
  • Consolidar les col·laboracions existents entre el professorat de diverses titulacions i crear-ne de noves.
  • Fer difusió dels resultats assolits i el seu impacte social.

Els membres actuals de la Xarxa APS els pots trobar a l'apartat Qui som?.