saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Primària


Societat, família i educació

 • Coordinador: Josep Holgado (josep.holgado@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escoles de la ciutat de Tortosa
 • Resum: El projecte Tàndem és un projecte socioeducatiu que es desenvolupa a la ciutat de Tortosa i que té com a finalitat primera, afavorir la integració social i cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu d'aquell alumnat de les escoles de Tortosa que presentin dificultats en aquest procés d'integració. Per tal de dur-lo a terme, el projecte Tàndem posa en relació a diferents agents educatius i socials de la ciutat amb la voluntat i construir conjuntament un acompanyament integral d'aquest alumnat. El projecte s'anomena Tàndem perquè el nucli d'intervenció (2+2) el formen per una banda, parelles de mentors (alumnat dels Graus d'Educació Infantil i Primària de la URV del Campus Terres de l'Ebre i del CFGS d'Integració Social i de l'INS de l'Ebre) i per l'altra, parelles d'alumnes de les escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
 • Més informació: http://pedagogia.fcep.urv.cat/tandem/
 • Vídeo:

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinadora: Gisela Ferré (gisela.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escola Pública de Bonavista
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Ensenyament i aprenentatge de les llengües I

 • Professora: Francesca Segarra (francisca.segarra@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola Camp Clar, Escola Sant Pere i Sant Pau, Escola Rubió i Ors
 • Resum: Aquesta experiència d'APS s'emmarca a la part pràctica de l'assignatura i es realitza en col·laboració amb el Programa LECXIT. L'objectiu és establir un lligam entre el servei a la comunitat i la formació acadèmica. El Programa LEXCIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels nens/es a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. Es fa servir una metodologia lúdica i amena gràcies a la col·laboració d'adults que modelen i acompanyen en les activitats proposades i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes participants.
 • Més informació: http://www.lectura.cat/

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica

 • Professora: Míriam Segura Meix (miriam.segura@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera, Curs 2016-17: Escola de Godall
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa
 • Pots consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I

 • Professora: Míriam Segura Meix (miriam.segura@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera, Curs 2016-17: Escola de Godall
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa
 • Podeu consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix

Ensenyament i aprenentatge de les llengües II - Comuni.ca't

 • Professora: Marta Tena (marta.tena@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Centre d'Educació Infantil i Primària l'Assumpció de Deltebre, Centre d'Educació Infantil i Primària Remolins
 • Resum: L'estudiantat posa en pràctica els coneixements sobre l'ensenyament i aprenentatge de la comprensió lectora i l'expressió escrita adquirits durant el primer quadrimestre de 3r curs per tal d'ajudar els infants d'educació infantil amb l'adquisició de la lectoescriptura i els alumnes de primària amb l'adquisició de les competències en aquestes dues habilitats lingüístiques.

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
   

Treball Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: L'estudiantat que hagi realitzat les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat pot desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Coneixement i ús de la llengua estrangera II

 • Professor: Edward Lockhart (edwardalvar.lockhart@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona
 • Resum: En aquesta assignatura l'estudiantat prepara una sessió d'una hora de contacontes en anglès que es porta a terme a una biblioteca pública de la província. D'aquesta manera, els nens i nenes de la província poden tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, s'estén l'ús de l'anglès fora del context escolar i es fa que la tasca de l'estudiantat sigui molt més real i, per tant, significativa. Per descomptat, els contes treballats en aquestes sessions tenen un fons ètic i moral amb un currículum ocult que transmet valors importants per a aquests nens i nenes.

Agrupacions musicals

 • Professora: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre de Professors i Recursos del Baix Ebre
 • Resum: La Trobada de corals escolars aglutina molts centres educatius de les Terres de l'Ebre. L'estudiantat de Grau de Primària de la URV-CTE pot conèixer el projecte educatiu, participar-hi i ajudar al seu desenvolupament dissenyant i preparant activitats didàctiques de suport al procés i col·laborant en l'execució. L'existència d'una necessitat social i cultural de difusió de la tradició musical ha possibilitat la continuïtat del projecte. Les conclusions aportades per l'estudiantat serveixen a les entitats a realitzar propostes de millora.

Audició: les històries de la música

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Dansa: la música en moviment

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Llenguatge musical

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Pràctica instrumental, creativitat i improvisació

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.