saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Nutrició Humana i Dietètica


Pràcticum Comunitari

 • Coordinadora: Victoria Arija (victoria.arija@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Disseny, programació i desenvolupament d'activitats de promoció de la salut aplicades a la població de Reus en diferents àmbits: escolar i casals. Els estudiants reflexionen sobre la necessitat de forma a la població en salut i per tant millorar la qualitat de vida en general (activitats entrenades a l'aula i portades a terme a diferents centres de Reus).
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Pràcticum Opcional

 • Coordinadora: Rosa Solà (rosa.sola@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles, casals i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Els estudiants de 4t curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica i del Grau de Fisioteràpia van realitzar diverses activitats d'APS a més de 4.000 nens de les escoles i instituts de Reus durant el curs 2015-2016. La realització d'aquestes activitats fa que els estudiants de la URV aprenguin a transmetre consells de salut, reflexionin sobre la necessitat de formar a la població i, per tant, millorin la seva qualitat de vida en general. Tots els temes tractats es basen en la prevenció a edats prematures de diferents problemes de salut amb alta prevalença en la població adulta, com obesitat i lumbàlgies. Els objectius específics de les activitats inclouen conèixer alternatives saludables, la importància d'uns hàbits alimentaris saludables, quins aliments han de configurar un esmorzar saludable, o les postures correctes a l'hora de realitzar diferents activitats de la vida diària. Aquestes activitats és desenvolupen des del curs 2012-2013 en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus i diverses escoles i centres cívics de la ciutat.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball Fi de Grau - Promoció de la salut

 • Coordinadores: Victoria Arija (victoria.arija@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques Comunitàries" l'estudiant pot decidir realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.
 • Coordinadora: Rosa Solà (rosa.sola@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques opcionals" l'estudiant pot decidir realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.

Treball Fi de Grau - Treball sobre hàbits alimentaris

 • Coordinadora: Núria Aranda Pons (nuria.aranda@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Down de Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV, celebrat al Campus Sescelades, Tarragona. El projecte el realitzarà un grup de quatre estudiants en el marc del seu Treball Fi de Grau. Els alumnes tindran l'oportunitat de col·laborar amb l'associació en l'objectiu de detectar i prevenir els problemes d'alimentació i les seves conseqüències com l'obesitat.  Es realitzaran intervencions d'educació nutricional als usuaris de l'associació i s'elaborarà material visual i tàctil per poder treballar els bons hàbits alimentaris.