saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres


Treball Fi de Grau - Ensenyament de l'espanyol a les presons catalanes

  • Professor: Antonio Moreno Villanueva (joseantonio.moreno(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Destinatari del servei: Centre Penitenciari de Tarragona
  • Resum: El projecte APS que es proposa s'emmarca en l'assignatura Treball de Fi de Màster del màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera), que pretén, entre altres objectius, posar en pràctica els coneixements adquirits en les diverses assignatures que configuren l'itinerari professionalitzador. En concret, l'experiència APS que es presenta consisteix en l'elaboració d'una unitat didàctica per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera adreçada a la població reclusa de les presons catalanes. Per tal d'ajustar el material didàctic a la realitat de les aules i de respondre a les necessitats dels potencials usuaris, es vol conèixer de primera mà el context real d'ensenyament-aprenentatge, raó per la qual es duran a terme tot un seguit d'entrevistes amb la responsable de formació de la presó de Tarragona i el professorat que imparteix habitualment les classes d'espanyol dins aquest centre penitenciari; també es duran a terme sessions d'observació com a eina per a conèixer millor els usuaris habituals i la dinàmica de les classes. La finalitat última és que la unitat o el material didàctic elaborats quedin a disposició del professorat encarregat de les classes d'espanyol com a llengua estrangera dels centres penitenciaris catalans i, per tant, pugui ser emprat a l'aula.