saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Química


Treball Fi de Grau - Anàlisi de paràmetres de contaminació de la llera del Francolí

  • Professor: Francesc Borrull Ballarin (francesc.borrul@urv.cat)
  • Destinatari del servei: Mare-Terra Fundació Mediterrània 
  • Resum: Aquest projecte va sorgir del II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. L'objectiu d'aquesta experiència és que l'estudiant s'enfronti a una problemàtica d'interès social, la qualitat de les aigües del riu Francolí, aplicant els coneixements adquirits en els seus estudis de química. L'experiència, que es desenvoluparà en col·laboració amb la Mare-Terra Fundació Mediterrània, se centrarà en tot el recorregut del riu, des de l'origen a l'espluga de Francolí fins a la desembocadura a Tarragona. La qualitat de les aigües es determinarà estudiant paràmetres generals com PH, oxigen dissolt, DBO..., així com la presència de determinats contaminants emergents. D'altra banda s'avaluarà la influència de les diferents activitats humanes desenvolupades prop al llit del riu en la qualitat de les aigües.