saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Llengua i Literatura Catalanes


Treball Fi de Grau - Estudi sobre els usos de la llengua catalana a l'escola

  • Coordinador: Jordi Ginebra Serrabou (jordi.ginebra@urv.cat)
  • Destinatari del servei: Escola Els Àngels
  • Resum: Arran de la detecció per part de l'equip directiu i docent de l'escola d'una disminució de l'ús oral de la llengua catalana per part de l'alumnat (tant autòcton com nouvingut), plantegen, en conseqüència, la possibilitat de realitzar una anàlisi sobre els usos de la llengua catalana a l'escola, estudiant les possibles situacions d'estigma lingüística i prestigi associats a la parla. La problemàtica que planteja l'escola pot resoldre's per mitjà d'una anàlisi sociolingüística, que investigui, amb mètodes de la sociologia del llenguatge i de l'etnografia lingüística (observació participativa, enquestes, entrevistes no estructurals, etc.), els factors que influeixen en l'ús i les representacions de la llengua catalana en el centre escolar. Aquesta anàlisi desembocarà en un conjunt de propostes de política lingüística que la direcció del centre tindrà a l'abast per poder aplicar. Aquesta anàlisi encaixa plenament en les coordenades del que és un Treball de Fi de Grau de l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes. L'estudiant realitzà la recerca i l'anàlisi, orientat i ajudat pel tutor, i redactà, també amb l'ajuda del tutor, les propostes finals de política lingüística.