saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Infermeria


Treball Fi de Grau - Cuidadors familiars de persones amb Alzheimer

 • Professora: Mª Antònia Martorell Poveda (mariaantonia.martorell@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona (AFAT)- Centre Rosa d'Abril
 • Resum: L'objectiu d'aquesta experiència és realitzar un Treball de Fi de Grau que té com a objectius principals detectar les necessitats sentides pels cuidadors familiars de persones amb Alzheimer i conèixer quines demandes fan i què necessiten la infermera d'Atenció Primària. Per tal d'arribar al nostre propòsit es treballarà a partir de la realització d'entrevistes semiestructurades individuals i grups de discussió a persones cuidadores familiars de persones amb Alzheimer que acudeixen al Centre Rosa d'Abril de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona (AFAT). Per la descripció del perfil de les persones cuidadores, també s'aplicarà l'escala de sobrecàrrega del cuidador de Zarit i l'escala que mesura la qualitat de vida dels cuidadors amb una perspectiva infermera ICUB97.
  Realitzant aquesta experiència seran partícips del projecte engegat per la mateixa AFAT, que persegueix dissenyar un Pla Integral d'Atenció a les famílies.

Treball Fi de Grau - Esport i discapacitat intel·lectual

 • Professora: Maria Dolors Burjalés Martí (mdolors.burjales@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Taller Baix Camp
 • Resum: El projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials realitzat en Reus. L'experiència es portarà a terme deriva en la realització del Treball de Fi de Grau i té com a objectiu principal estudiar els beneficis psicosocials (integració, socialització i autoestima) que aporta la pràctica de l'esport en persones amb discapacitat intel·lectual i generar idees respecte al cuidat de la seva salut. Per assolir aquest propòsit es treballarà a partir de la revisió bibliogràfica i de la realització d'entrevistes semiestructurades a un grup d'usuaris del Taller Baix Camp. Una de les conclusions destacades va ser que les persones usuàries percebien els beneficis físics, psicològics i recreatius de l'esport i que la principal motivació per a practicar l'esport era la motivació intrínseca.
 • Pòster: “Percepción sobre la salud y los beneficios del deporte en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”, Natalia Salamero Ayén. 

Treball Fi de Grau - Estudi sobre la identitat i sexualitat en adolescents amb síndrome de Down

 • Professora: Maria Isabel Font Jiménez (mariaisabel.font@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Down Tarragona
 • Resum: El projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV i té com a objectiu realitzar un Treball de Fi de Grau que pugui oferir una aproximació a les percepcions actuals sobre la identitat i sexualitat en adolescents amb síndrome de Down. Per tal d'arribar al nostre propòsit es treballarà a partir de la revisió bibliogràfica i amb la informació i experiència aportada per l'associació els seus usuaris/es.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre la figura del cuidador i cuidadora de Parkinson

 • Professora: Silvia López Reyes (silvia.lopez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona
 • Resum: L'objectiu d'aquest projecte és conèixer les vivències del cuidador i/o cuidadora principal d'una persona amb Parkinson. Es tindrà en compte com conviuen pacient i cuidador/a, identificant els factors que influeixen en l'adaptació a la malaltia, comparant les diferències del rol de cuidador segon gènere i estudiant com repercuteix la malaltia a la vida del cuidador/a. El treball serà a través d'una metodologia d'investigació qualitativa d'entrevistes en profunditat.

Treball Fi de Grau - Projecte transversal de lluita contra l'estigma

 • Professora: Mª Antònia Martorell Poveda (mariaantonia.martorell@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Pere Mata
 • Resum: Aquest projecte sorgeix a partir del I Mercat de Projectes Socials. La finalitat d'aquesta experiència va ser realitzar un Treball de Fi de Grau que tenia com a objectiu principal oferir una aproximació a les percepcions actuals sobre l'estigma en salut mental, per tal de poder valorar accions destinades a generar, si es considerava, canvis en la perspectiva social. Per tal d'arribar a aquest propòsit, es va treballar a partir de la revisió bibliogràfica i de grups de discussió amb els quals es pretenia arribar a dibuixar una panoràmica sobre el sentit i el significat dels participants envers la salut i la malaltia mental. Es va veure un gran desconeixement i desinformació sobre la salut mental, que repercuteix en la permanència d'estereotips i prejudicis en la societat actual. També es va evidenciar la necessitat d'abordar la lluita contra l'estigma en educació, sanitat i ciutadania. De la mateixa manera, es va destacar la importància de treballar la sensibilització ciutadana, aportant informació i potenciant el contacte entre la població general i les persones amb malaltia mental a través de xarxes de suport comunitari.
 • Pòster: “Una mirada social a la salud mental: percepciones actuales sobre el estigma”, Sara Lasheras González.

Treball Fi de Grau – Vivències familiars amb infància i celiaquia

 • Professora: Isabel Font (mariaisabel.font@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Celiacs de Catalunya
 • Resum: La cura d’infants amb celiaquia està rodejada de certa desinformació, pel que són els pares els encarregats de formar l’entorn escolar dels fills; és per això que la informació i les experiències dels pares són molt útils per la formació general de la societat sobre la celiaquia. L’objectiu d’aquest projecte és conèixer les vivències de les famílies amb infants celíacs per analitzar com van viure el moment del diagnòstic, els reptes que van haver de superar i els canvis que es van donar a la seva vida a nivell social i familiar. Per a dur a terme aquest treball, s’han realitzat entrevistes, que, posteriorment, s’han analitzat seguint la metodologia fenomenològica. Amb aquest projecte concret es cerca donar visibilitat a uns col·lectius habitualment ocults.

Treball Fi de Grau - Conseqüències dels desnonaments en el benestar físic, psicológic i emocional de les persones afectades

 • Professor: Josep Barceló Prats (josep.barcelo@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Casal Cultural Panxampla
 • Resum: Es tracta d'un estudi encaminat a explorar les conseqüències dels desnonaments sobre el benestar físic, psicològic i emocional de les persones afectades. Aquest estudi s'emmarca dins un projecte interdisciplinari amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Terres de l'Ebre (PAH TE), el Grau d'Infermeria i el Grau d'Educació Social de la URV, desenvolupat en el marc dels Treball Fi de Grau. L'estudiantat realitza un treball de camp qualitatiu, sobretot d'observació participant a les assemblees de la PAH al territori i d'entrevistes en profunditat amb persones afectades, amb la finalitat de visibilitzar la problemàtica social que hi ha darrera de les casuístiques individuals. De la mateixa manera, identificarà de quina manera la PAH funciona com un moviment comunitari de suport i acompanyament emocional a les persones afectades.

Treball Fi de Grau - Noves tècniques de psicoestimulació per a persones afectades de demència

 • Professora: Lina Cristina Casadó Marín (linacristina.casado@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Residència STS Misericòrdia 
 • Resum: El treball respon a la necessitat de l'entitat per explorar noves tècniques i sistemes de psicoestimulació per a persones afectades de demència a l'entitat. L'estudiantat realitza un diagnòstic previ del centre (personal, recursos i perfils) amb l'objectiu d'identificar quines tècniques són més beneficioses per a les persones a les quals atenen, d'acord als recursos disponibles. L'objectiu és elaborar un programa de tècniques d'atenció que també posi en valor qüestions com les històries de vida i que es basi en activitats significatives per a les persones afectades de demència.

Treball Fi de Grau - Elaboració d’una guia pràctica d’hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Professora: Lina Cristina Casadó Marín (linacristina.casado@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació la Tutela
 • Resum: Es tracta d'un projecte interdisciplinari entre el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i el Grau d'Infermeria, desenvolupat en el marc dels Treball Fi de Grau. L'objectiu és l'elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual que es troben sota tutela pública i que es troben en una situació d'autonomia o que son susceptibles de ser-hi.  L'estudiantat farà un treball de camp conjunt d'entrevistes obertes i observacions amb dues persones usuàries de l'entitat amb l'objectiu de detectar què entenen per dieta saludable i hàbits saludables. Elaboraran una guia d'hàbits saludables pràctica i entenedora, dirigida a aquest col·lectiu específic amb la supervisió de les responsables de l'entitat. Per últim, dissenyaran i desenvoluparan un taller per posar en pràctica els continguts del materials amb les persones usuàries de l'entitat susceptibles d'entrar en una situació d'autonomia.