saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Economia

Treball Fi de Grau - Estudi socio-demogràfic del barri i pla de participació ciutadana

 • Professor: José Manuel Giménez Gómez (josemanuel.gimenez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi (Reus)
 • Resum: La proposta del treball va sorgir en la primera edició del Mercat de Projectes Socials i es tracta d’un projecte interdisciplinari entre el Grau de Geografia i Ordenació del Territori i el Grau d’Economia. L’estudiant desenvoluparà un estudi socio-demogràfic i del teixit econòmic del barri de Sant Jordi, així com l’elaboració d’una proposta de pla de participació ciutadana i dinamització social del barri.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre l'impacte econòmic en la inserció laboral de persones amb malaltia mental severa

 • Professor: José Manuel Giménez Gómez (josemanuel.gimenez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Pere Mata
 • Resum: Aquesta proposta es va presentar per l'entitat al I Mercat de Projectes Socials. Les persones amb malaltia mental severa han tingut tradicionalment moltes dificultats per tal d'accedir al mercat laboral ordinari i de mantenir-s'hi. Des de l'any 2005 la Fundació Pere Mata ha desenvolupat una línia de treball a través d'un Centre Especial de Treball que en l'actualitat ofereix treball protegit a 90 persones. Aquestes persones a hores d'ara han deixat de ser pensionistes i han passat a ser contribuents. L'objectiu del projecte és fer un estudi sobre l'impacte econòmic de la inserció laboral de persones amb malaltia mental severa.

Treball Fi de Grau - Anàlisi dels elements que incideixen en la inserció laboral de les persones amb discapacitat física

 • Professor: Ferran Mañé Vernet (ferran.mane@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació ECOM
 • Resum: L'objectiu d'aquest projecte, que sorgeix del I Mercat de Projectes Socials, és ajudar a l'entitat a millorar els seus serveis a les persones discapacitades, col·laborant amb l'entitat a conèixer millor els usuaris dels seus serveis i la seva trajectòria laboral. Les tasques concretes estaran dirigides a la realització d'una proposta de mesures per millorar l'eficiència dels serveis oferts a les persones usuàries. Gràcies a les dades facilitades per la Fundació ECOM es va analitzar la situació actual de les persones amb diversitat funcional en el mercat laboral del Camp de Tarragona, per la qual cosa el document final aporta informació d'un alt interès social.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre el marc legal i fiscalitat de les associacions

 • Professora: Lluís Carreras Roig (lluis.carreras@urv.cat)
 • Destinatari del servei: La iMAGInada, Associació cultural
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. L'entitat demana informació respecte de la normativa general a la qual es troben subjectes les associacions i, en particular, del tractament que diversos impostos (impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impostos locals, ...) estableixen per aquestes entitats i pels seus membres.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre el règim tributari del mecenatge

 • Professor: Lluís Carreras Roig (lluis.carreras@urv.cat)
 • Destinatari del servei: La iMAGInada, Associació cultural
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV. L'entitat troba una manca d'assessorament i autoregulació per dur a terme una adaptació adient a les novetats fiscals i de mecenatge, així com a les repercussions que pugui tenir en la seva tasca. En aquesta línia, l'entitat sol·licita informació respecte del tractament fiscal tant pels donants com per a ella mateixa, del finançament que pugui obtenir per aquesta via i les obligacions comptables i registrals que se'n puguin derivar.