saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei a Grau d'Arquitectura


Sostenibilitat a la Ciutat Contemporània

 • Professor: Carles Barberà Escoí (carlos.barbera@urv.cat)
 • Destinataris del servei: INS Lluís Domènech i Montaner, Ajuntament de Reus
 • Resum: Aquesta experiència consta de dues activitats:

La primera activitat es realitza amb l'institut Lluís Domènech i Montaner, el qual consta d'unes instal·lacions molt antigues que s'han mantingut de forma correcta, però que evidencien mancances pel que fa a l'eficiència energètica. L'estudiantat d'arquitectura fa unes pràctiques reals i a més, experimenta en primera persona la situació actual dels equipaments públics. Els estudiants prenden consciència de les necessitats d'actuar per millorar l'eficiència energètica i donat que el seu treball es cedirà al centre per tal que pugui decidir quines mesures poden aplicar, s'aconsegueix que l'alumne d'arquitectura se senti orgullós de realitzar un treball útil a la comunitat educativa. El centre IES Domènech i Montaner rep una auditoria energètica, que (amb limitacions perquè no es tracta d'un treball professional), li servirà per identificar els principals problemes pel que fa a la gestió dels recursos energètics. D'aquesta manera, es poden proposar solucions de baix cost econòmic i alt estalvi energètic que repercutiran en el millor funcionament del centre i amb un estalvi econòmic per a la comunitat.

En la segona activitat l'estudiantat ha de diagnosticar les necessitats de transport mitjançant bicicleta a la ciutat de Reus, i proposar diferents alternatives basant-se en les possibilitats d'utilització de les instal·lacions municipals, així com de les xarxes viàries i nodes de connexió. L'estudiantat experimenta la dificultat d'impulsar mesures de mobilitat sostenible tant pel que fa al cost com al canvi d'hàbits dels usuaris. El receptor del servei en aquest cas és l'Ajuntament de Reus, el qual rep valoracions sobre el pla d'implantació de la bicicleta que serviran per poder millorar-lo i en definitiva, poder oferir un millor servei a la ciutadania.

Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi i Intervencions 

 • Professor: Agustí Costa Jover (agusti.costa@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Reus Serveis Municipals, SA. Divisió serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Ajuntament de Xerta
 • Resum: El patrimoni cultural en l'actualitat és un concepte complex, que engloba diferents tipus de patrimoni: immaterial, natural, moble i immoble (edificat). El treball de curs de l'assignatura planteja l'anàlisi i proposta d'intervenció en un objecte del patrimoni cultural edificat. Cada curs es proposa un cas d'estudi diferent, intentant en la mesura del possible, fugir dels exemples que podríem considerar més convencionals. Els treballs realitzats permeten la sensibilització vers el patrimoni arquitectònic per part dels estudiants, els quals adquireixen recursos específics per entendre, analitzar i valorar, per finalment proposar. Aquests treballs també compleixen amb la funció vers la societat de posar en valor i emfatitzar les característiques més rellevants del patrimoni construït, facilitant-ne l'apropiació com a bé comunitari. A més estableixen una base de coneixement, sovint inèdita, que pot servir per a altres iniciatives, com per exemple amb finalitats educacionals o també per al propi manteniment del bé patrimonial.

            

Teoria i pràctica de la restauració del patrimoni arquitectònic

 • Professor: Agustí Costa Jover (agusti.costa@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Ajuntament de Tarragona – Patrimoni històric i Territori
 • Resum: El patrimoni cultural en l'actualitat és un concepte complex, que engloba diferents tipus de patrimoni: immaterial, natural, moble i immoble (edificat). El treball de curs planteja l'anàlisi d'un element d'interès patrimonial (un edifici, un espai urbà...) amb l'objectiu d'identificar les alteracions sofertes al llarg de la història, junt amb els criteris d'intervenció aplicats. Els treballs realitzats permeten la sensibilització vers el patrimoni arquitectònic per part dels estudiants, els quals adquireixen recursos específics per entendre, analitzar i valorar, per finalment proposar. Aquests treballs també compleixen amb la funció vers la societat de valorar i emfatitzar les característiques més rellevants del patrimoni construït, facilitant-ne l'apropiació com a bé comunitari. A més estableixen una base de coneixement, sovint inèdita, que pot servir per a altres iniciatives, com per exemple amb finalitats educacionals, o també per al mateix manteniment del bé patrimonial.

Patologies i Rehabilitació

 • Professor: Agustí Costa Jover (agusti.costa@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Ajuntament de l'Aldea
 • Resum: La patologia constructiva és la ciència que estudia els problemes constructius que apareixen a l'edifici (o en alguna de les seves unitats) després de la seva execució. La rehabilitació és el conjunt d'actuacions que tenen per finalitat tornar a fer apte un edifici per al seu ús habitual adaptant-lo als requeriments actuals o millorant-lo. La diagnosi és el procés pel qual es determina l'estat d'un edifici existent i les mesures tècniques que puguin ser necessàries per garantir la seva conservació, i/o per adequar-lo a un nou ús. El treball pràctic de l'assignatura planteja realitzar tot el procès des de la definició de l'estat actual, la sistematització de lesions i processos patològics, i la proposta d'intervenció i manteniment. Especifícament s’ha treballat el cas de deu masies i una ermita a la població de l’Aldea, l’estudi analitza les condicions del terreny, les funcionalitats de les edificacions i la seva importància al territori dur a terme unes propostes on es pugui recuperar la funcionalitat de les edificacions.

Territori i Paisatge. Projectes Territorials

 • Professor: Sergi Saladié Gil (sergi.saladie@urv.cat)
 • Destinataris del servei:
  • Curs 2012-13: Ajuntament Riudecols, Ajuntament Pinell de Brai (Terra Alta), Associació Empresarial Química de Tarragona.
  • Curs 2013-14: Institut d'Estudis Vallencs, Plataforma Salvem la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa, La Canonja 3. Poble, Paisatge, Sostenibilitat, Consorci per a la preservació del paisatge agrícola de la plana de secà de l'Alt Camp.Curs 2014-15: Assemblea Aturem BCN World, GEPEC, Associació de Veïns del Barri Immaculada.
  • Curs 2014-15: Assemblea Aturem BCN World, GEPEC, Associació de Veïns del Barri Immaculada, Associació per la Defensa del Territori i el Patrimoni de Riudecols (DELTERPA)
  • Curs 2018-19: Escola La Canonja.
 • Resum: Aquesta experiència d'APS es desenvolupa en dues assignatures que corresponen a titulacions diferents: la Llicenciatura d'Arquitectura (actualment en extinció) i el Grau d'Arquitectura. L'estudiantat treballa la part pràctica (3 crèdits) de les assignatures en territoris que presenten dinàmiques territorials i paisatgístiques particulars. En contacte i interacció amb els agents territorials de cada àmbit, es pretenen aportar possibles solucions a l'ordenació i gestió dels corresponents paisatges. El treball de l'estudiantat es fonamenta en l'anàlisi del territori, el treball de camp i l'elaboració de propostes per a la millora de la qualitat del paisatge. L'estudiantat treballa en grups que es centren en aspectes concrets i particulars dels municipis amb els quals es treballa. Cada curs acadèmic es treballa en àmbits territorials i problemàtiques diferents, variant els destinataris del servei.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Seminari interdisciplinar - Reus Ocult

 • Professor: Jordi Sardà Ferran (jordi.sardaf@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Espais Ocults
 • Resum: L'experiència és molt enriquidora, ja que no sols envolta l'àmbit de l'arquitectura i la història, sinó que també té molta importància el tracte directe amb les persones al llarg de totes les fases de l'activitat: gestió, difusió... És una posada en escena del treball en equip on participen persones de molts àmbits, orígens i inquietuds diferents. L'alumne treballarà, aprendrà i obtindrà experiències de tota mena a la vegada que es divertirà. A més a més, treballarà a un projecte quasi des de la fase inicial i hauran de prendre partit de l'activitat fins al final.