saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Administració i Direcció d'Empreses


Treball Fi de Grau - Desenvolupament d'una estratègia de comunicació

 • Professora: Dolors Setó (dolors.seto@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Banc dels Aliments
 • Resum: L’objectiu del Treball de Fi de grau, en el marc de l'Aprenentatge Servei (APS) de la URV, és dissenyar una estratègia de comunicació per a l’entitat social del Banc dels Aliments que li permeti incrementar la seva visibilitat davant la societat i al mateix temps captar nous perfils de voluntaris provinents de la societat civil així com noves empreses col·laboradores.
  En el disseny de l’estratègia de comunicació es pretén combinar diferents elements que facin possible arribar als diferents grups d’interès de l’ entitat social d’una manera més personalitzada, així es combinaran els mitjans tradicionals amb d’altres com les xarxes socials que permetran fer arribar l’entitat a nous públics. En aquest sentit, potenciar l’ús de les xarxes socials es converteix en un element clau. Concretament en el disseny de l'estratègia de comunicació per l'entitat social del Banc dels Aliments, es plantegen els següents objectius:

  - Aconseguir major nombre de voluntaris per a l’entitat
  - Aconseguir noves empreses col·laboradores
  - Obtenir una millor imatge pública
  - Estar oberts i donar-se a conèixer a la societat
  - Potenciar la seva presència a les xarxes socials
   
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball Fi de Grau - Estudi sobre el model de relació amb empreses col·laboradores

 • Professora: Noemí Rabassa Figueras (noemi.rabassa@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Banc de Sang i Teixits
 • Resum: Per tal que iniciatives socials com les desenvolupades per Banc de Sang i Teixits tinguin visibilitat, acceptació i participació per part de la ciutadania es fa imprescindible establir models de relació amb diferents empreses i entitats per tal d'aconseguir objectius conjunts. Les empreses son conscient de la importància i la necessitat de desenvolupar estratègies i polítiques de responsabilitat social, en aquest cas analitzar i plantejar models efectius de col·laboració entre aquestes entitats és l'objectiu principal. Aquesta experiència, portada a terme per una estudiant de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses; és molt adequada per desenvolupar competències directives i estratègiques que valorin, no només el benefici econòmic d'accions, sinó també pel benefici i valora social d'una activitat.

Treball Fi de Grau - Cost de les campanyes d'unitats mòbils

 • Professora: Maria Araceli Rodríguez (araceli.rodriguez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Banc de Sang i Teixits
 • Resum: El Banc de Sang i Teixits realitza una gestió integral del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al final, la transfusió, des de diferents centres ubicats als principals hospitals de Catalunya. La gestió està descentralitzada i depèn d’un pressupost assignat a cada una de les províncies catalanes.
  Per la planificació anual de les campanyes de les unitats mòbils d’extracció arreu de la província de Tarragona, els gestors tenen una mancança d'informació pertinent sobre el cost de cada una de les campanyes depenent de la localitat on es fa, que dificulta l’optimització en l’assignació del pressupost anual.
  És per això que amb aquesta experiència ens proposem els següents objectius: (i) determinar el cost particular de cada una de les campanyes de la unitat mòbil; (ii) dissenyar indicadors que permetin comparar l’eficiència de cada una d’aquestes campanyes. I per últim, amb aquesta experiència d’Aprenentatge i Servei, volem (iii) donar als gestors de la unitat mòbil d’extracció una eina informàtica dinàmica que els permeti actualitzar i gestionar la informació econòmica del servei per tal de millorar i donar suport a la gestió futura tant del pressupost com de l’organització de les campanyes de donació de sang.
  Aquest és un projecte interdisciplinari que es fa conjuntament amb el Grau de Finances i Comptabilitat.

Treball Fi de Grau - Propostes i eines per a millorar la comunicació i organització entre Càritas Parroquials

 • Professor: Antoni Vidal Suñé (antoni.vidal@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Càritas Interparroquial de Reus (CIR) (Càritas Diocesana de Tarragona)
 • Resum: A partir del contacte establert en el I Mercat de Projectes Socials de la URV, i atesa la proposta inicial realitzada per Càritas Interparroquial de Reus (CIR), l'experiència APS consisteix en l'elaboració d'un Treball de Fi de Grau (TFG) amb la finalitat d'analitzar el funcionament organitzatiu actual de l'entitat i proposar recomanacions i accions de millora per tal d'augmentar l'eficàcia i l'eficiència de l'entitat en la prestació dels serveis socials que realitza: millora de la coordinació entre les 8 delegacions parroquials existents a la ciutat, encaix entre les necessitats reals de les persones ateses i l'oferta d'activitats de l'entitat, disseny i comportament organitzatiu, plantejament estratègic, gestió i motivació dels voluntaris, etc.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre emprenedoria social

 • Professora: Dolors Setó Pàmies (dolors.seto@urv.cat)
 • Destinatari del servei: SECOT Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials. En aquest treball de fi de grau es pretén realitzar un estudi sobre l'emprenedoria social que permeti a SECOT -entitat de voluntariat sènior d'assessorament empresarial - poder ampliar el seu coneixement en l'àmbit de l'emprenedoria fent-la extensible a un nou perfil d'emprenedors que busquen resoldre algun problema social mitjançant el desenvolupament d'un projecte empresarial tècnicament i econòmicament viable. Mitjançant aquest treball es pretén donar resposta a qüestions com: què és un emprenedor social, quines són les seves motivacions, quin és el seu perfil, què el fa diferent d'un emprenedor convencional? En quins països està més desenvolupada l'emprenedoria social, etc. L'objectiu últim d'aquest treball és elaborar un document que serveixi de base per tal que SECOT pugui explorar la possibilitat d'incorporar aquest nou tipus d’emprenedoria -l'emprenedoria social-  en les seves activitats d'assessorament empresarial.

Treball Fi de Grau - Estratègia de comunicació

 • Professora: Eleni Papaoikonomou (eleni.papaoikonomou@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d'Acció Cultural Despertaferro - Cooperativa Som Energia
 • Resum: Aquest treball va sorgir al I Mercat de Projectes Socials i se centra en la Cooperativa Som Energia. En concret, es pretén analitzar el sector energètic, la competència actual i les seves estratègies (tant d'energies renovables com d'energies no renovables) i les tendències del macroentorn. A partir d'aquesta anàlisi l'estudiant podrà proporcionar idees, suggeriments, modificacions que permetran el posicionament de la Cooperativa Som Energia i explicar accions que poden portar a la construcció d'un model de consum i producció d'energies netes.

Treball Fi de Grau - Anàlisi de l'entramat del Casal

 • Professora: Eleni Papaoikonomou (eleni.papaoikonomou@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d'Acció Cultural Despertaferro
 • Resum: Aquest treball va sorgir al I Mercat de Projectes Socials i se centra en l'entitat del Casal Despertaferro a Reus, que porta a terme diverses activitats de caràcter social i cultural. L'objectiu principal del treball és explorar l'organització i comunicació externa i interna de l'entitat per millorar la visibilitat i la participació. Així mateix es pretén estudiar i millorar la imatge pública del Casal a través dels mitjans més adequats i actualitzats.

Treball Fi de Grau - Pla de comunicació d'una entitat ambiental

 • Professora: Eleni Papaoikonomou (eleni.papaoikonomou@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Medioambiental la Sínia
 • Resum: Aquest treball va sorgir al II Mercat de Projectes Socials i se centra en l'Associació Mediambiental la Sínia. Es planteja fer un pla de màrqueting d'aquesta associació amb l'objectiu d'augmentar la seva visibilitat i millorar la seva imatge.
  Primer es farà un diagnòstic de la situació actual també en relació al voluntariat, les iniciatives i els esdeveniments organitzats. A partir d'aquesta anàlisi l'estudiant podrà proporcionar idees, suggeriments, modificacions que permetran assolir els objectius del projecte.

Treball Fi de Grau - Disseny d'una estratègia de comunicació social

 • Professora: Eleni Papaoikonomou (eleni.papaoikonomou@urv.cat)
 • Destinatari del servei: GEPEC
 • Resum: Aquest treball va sorgir al II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. El treball se centra en l'entitat de GEPEC a Reus que porta a terme diverses activitats i projectes principalment de caràcter mediambiental. L'objectiu principal d'aquest treball és explorar l'organització i comunicació externa i interna de l'entitat per millorar la seva visibilitat i la participació per part dels socis, voluntaris, etc. Així mateix s'estudiarà una de les iniciatives més importants de GEPEC, les escoles naturalistes que pretenen fomentar la responsabilitat i coneixements sobre el medi ambient en l'educació infantil.

Treball Fi de Grau - Gestió del canvi i la comunicació

 • Professora: Mireia Valverde (mireia.valverde@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Casal l'Amic
 • Resum: Aquest treball va sorgir al II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. L'experiència APS consisteix a realitzar una anàlisi i seguiment de la gestió d'un canvi estratègic intern impulsat per la Fundació Casal l'Amic, entitat no lucrativa dedicada a l'acció social i educativa de la infància i joventut. Aquest canvi consisteix en una aliança amb una altra fundació també dedicada a l'acció social per tal d'aconseguir finançament i altres mecanismes que permetin el creixement del centre i el desenvolupament de nous projectes, amb tota la complexitat que implica un canvi d'aquesta magnitud en una organització social que depèn del compromís de tots els qui hi estan involucrats. En el treball es fa un estudi del procediment dut a terme a l'hora d'impulsar el canvi, s'estudien els seus efectes en les diverses variables i grups d'interès que participen en les activitats del casal. A partir d'aquesta anàlisi, es plantegen una sèrie de propostes d'acció per a conduir aquest procés, amb l'objectiu final de determinar els punts crítics per tal que, tot i els canvis realitzats, es mantingui l'interès i el compromís dels diversos agents involucrats en el projecte i els valors del casal.

Treball Fi de Grau - Elaboració d'un pla d'acollida de col·laboradors/es

 • Professora: Mireia Valverde (mireia.valverde@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Casal l'Amic
 • Resum: Aquest treball va sorgir al II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. La Fundació Casal l'Amic mancava d'un protocol d'acollida a seguir per nous voluntaris. Es necessitaven millores en la gestió d'aquest procés d'entrada, així com en el seguiment de la seva activitat voluntària. El projecte consisteix, doncs, en l'anàlisi dels processos actuals i l'elaboració de propostes de millora de l'acollida i gestió de voluntaris, així com la seva fidelització.

Treball Fi de Grau - Implementació del teaming a l'àmbit de les entitats socials

 • Coordinadora: Rosalía Cascón Pereira (rosalia.cascon@urv.cat)
 • Destinataris del servei: APPC La Muntanyeta
 • Resum: Aquesta experiència d'aprenentatge servei es desenvolupa en el marc d'un treball de fi de grau que realitzen dos estudiants conjuntament. Es tracta de realitzar un diagnòstic per explorar els motius que faciliten o dificulten la realització de donatius periòdics en un programa de micromecenatge per a l'APPC La Muntanyeta. L'anàlisi de les dades permetrà realitzar recomanacions per millorar l'èxit del programa Teaming (un tipus particular de micromecentatge) iniciat per La Muntanyeta.

Treball Fi de Grau - Elaboració d'un model de gestió d'un centre de recursos veïnals

 • Coordinadora: Rosalía Cascón Pereira (rosalia.cascon@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona (FAVT)
 • Resum: Aquesta experiència d'aprenentatge servei es desenvolupa en el marc d'un Treball de fi de grau que realitzen 2 estudiants conjuntament. La Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona (FAVT) posa a disposició d'entitats sense ànim de lucre de la província de Tarragona materials per tal que no s'hagin d'externalitzar els seus serveis, i la FAVT pugui continuar sent un servei no lucratiu de suport a altres entitats del territori. L'estudiantat elabora un Pla de Viabilitat i Sostenibilitat de la gestió del servei de materials que gestionen des de la FAVT. Durant l'elaboració d'aquest pla, l'estudiantat fa una anàlisi detallada sobre els avantatges i inconvenients de convertir-se en una cooperativa de recursos veïnals.

Treball Fi de Grau - Pla de comunicació d'una Associació Cultural

 • Professora: Eleni Papaoikonomou (eleni.papaoikonomou@urv.cat)
 • Destinataris del servei: La Imaginada Associació Cultural
 • Resum: El treball sorgeix a partir d'una necessitat de l'associació que es va presentar al II Mercat de Projectes Socials: la inexistència d'un pla de comunicació tant intern com extern que esdevingués una bona eina per potenciar el projecte d'una forma eficaç. Per fer-ho possible, l'estudiantat realitza un estudi on es consideren les particularitats de l'entitat, la seva estructura, missió, valors i organització. Primerament, s'elabora un diagnòstic amb relació a la seva forma de funcionament, la seva visibilitat i la comunicació interna i externa. Després es proposen idees sobre la millora de la comunicació interna i externa.

Treball Fi de Grau - Pla de màrqueting per productes d'un hort ecològic

 • Professora: Claudia Caubet Espuny (claudia.caubet@economistes.com)
 • Destinataris del servei: Associació Obre't' Ebre
 • Resum: El treball ha consistit en la confecció d'un pla de màrqueting per a la viabilitat de la comercialització dels productes dels horts ecològics de que disposa l'associació. Donant suport a l'entitat en el disseny de les accions de màrqueting per donar a conèixer el projecte i el seu producte, donant viabilitat econòmica del projecte a mitg i llarg termini. Aquest pla també ha cercat crear un model econòmic on es promogui l’inserció laboral de col·lectius amb dificultat per a trobar feina. 

Treball Fi de Grau - Elaboració d'una estratègia per treballar la responsabilitat social corporativa

 • Professora: Matilde Villarroya (matilde.villarroya@urv.cat) 
 • Destinataris del servei: Espai Blanquerna
 • Resum: Analitzar les diferents tipologies de col·laboració laboral que es duen a terme entre les empreses privades i públiques, i les entitats que treballen l'àmbit de l'acció social i el compromís amb els més vulnerables. Mitjançant aquesta anàlisi i explorant la voluntat de les empreses del territori en aquest àmbit, es pretén dissenyar un pla d'acció que permeti l'impuls, la dinamització, la gestió i el seguiment de projectes dirigits a la millora de la igualtat d'oportunitats de les persones del territori.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre els costos econòmics de familiars cuidadors de persones amb Alzheimer a la ciutat de Tortosa

 • Professor: Pau Galiana Llasat (pau.galiana@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Associació de Familiars de Malalts d Alzheimer-Terres de l'Ebre
 • Resum: Realitzar una valoració socioeconòmica de la situació de les famílies amb afectats d'alzheimer a càrrec seu a partir de la informació i necessitats de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer-Terres de l'Ebre. Recerca d'informació sobre les necessitats que comporta la malaltia als afectats i a les seves famílies. Mitjançant el recull de les tasques que desenvolupa l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer-Terres de l'Ebre i les propostes de millora i la redacció d'un document per fer paleses les necessitats i tenir evidències de cara a la justificació de les demandes econòmiques de l'Associació.

Treball Fi de Grau - Estudi de mercat per la inserció laboral a les Terres de l'Ebre

 • Professor: Pau Galiana Llasat (pau.galiana@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Federació d'entitats socials de Terres de l'Ebre (FESTE)
 • Resum: Aquest projecte ha consistit en un pla de viabilitat per a la creació d'una empresa on es cerca la inserció laboral de gent amb autisme. Aquest estudi s'ha impulsat per la Federació d'entitats socials de Terres de l'Ebre (FESTE). S'ha realitzat l'estudi de l'entorn extern i intern de l'empresa, l'anàlisi dels RRHH, l'estudi de la viabilitat tècnica del producte, el Pla de Màrqueting i el Pla Econòmic-Financer.

  Com a resultat s'ha conclos que el projecte és viable, ja que externament s'està vivint un creixement econòmic-financer en el territori i, a més, la zona on es vol instal·lar l'empresa li ofereix molts avantatges.

Treball Fi de Grau - L'impacte local d'accions socials, quantificació i anàlisi econòmica

 • Professora: Claudia Caubet Espuny (claudia.caubet@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Espai Blanquerna
 • Resum: Aquest projecte consisteix en la confecció del balanç social de l'entitat Espai Blanquerna de la ciutat de Tortosa, intentant quantificar no només l'impacte econòmic real de les seves actuacions sinó també l'estalvi que generen a la societat. Per a dur a terme aquest treball s'analitzaran els diferents projectes socials de l'entitat, buscant-ne indicadors que permetin avaluar l'impacte econòmic, social i cultural de les seves activitats. Amb aquests elements es busca mostrar un balanç social de l'entitat ampli i complet que reflecteixi la realitat social i econòmica de l'entitat.