saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei en Enginyeria Química


Projecte Final de Carrera - Projecte d'optimització de la depuradora d'aigües residuals

  • Coordinador: Jordi Gavaldà Casado (jordi.gavalda@urv.cat)
  • Destinatari del servei: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
  • Resum: Al Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Química s'ofereix a l’estudiantat la possibilitat de fer un treball amb implicacions reals i que doni un servei a la comunitat. La proposta prové de l’Ajuntament de Bellmunt de Priorat, en aquest cas pel que fa a la depuradora de Bellmunt de Priorat i, en concret, de l'Estació d'Aigües Residuals (EDAR). Durant el curs acadèmic 2013-14, l’estudiantat tutoritzat per un professor del departament desenvolupa el projecte d'optimització de la depuradora d'aigües residuals del poble, que és un projecte constructiu (dins de l'àmbit de l'enginyeria química). Es tracta d’un projecte d’APS, ja que l’estudiantat aprèn i desenvolupa les seves competències, el municipi rep un servei (la proposta tècnica de millora de la qualitat de l'aigua del municipi) i l’estudiantat fa extensiva la seva experiència a la comunitat mitjançant diverses tècniques de comunicació (presentacions, conferències i debats).